VVD Leeuwarden wenst u een gezond en liberaal 2015

We sluiten deze week het jaar 2014 af en verwelkomen 2015. Een mooi moment om als VVD Leeuwarden met u terug te blikken en vooruit te kijken.
2014 was o.a. het jaar van:

  • De start van de fractie in de 'nieuwe' gemeente Leeuwarden in de oppositie binnen een nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad.
  • Aanpak deregulering met als start het afschaffen van de vergunning voor straatartiesten
  • Succesvolle samenwerking met de 2e Kamerfractie voor behoud van justitiële hart in Leeuwarden.
  • Kritisch op grote investeringen, een duidelijk 'nee' tegen het gemeentelijk poppodium
  • Kritisch en alert op de belangrijke dossiers waar het gaat om de decentralisaties in het sociale domein.
  • Uitbreiding van het bestuur van de afdeling en de start van een nieuwe route naar 2018.

In 2015 starten we met het ondersteunen van de campagne voor Provinciale Staten en het Wetterskip. VVD Leeuwarden is trots op deze kandidatenlijsten, met Avine Fokkens-Kelder op de 2e plek voor Provinciale Staten en Lieuwe Tamminga als lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen.
We blijven in 2015 werken aan een liberaler Leeuwarden en dit willen we samen met u als leden doen en we hopen u actief te mogen betrekken bij het werk van de fractie en het bestuur.

De VVD Leeuwarden nodigt u uit voor een gezellige nieuwjaarsborrel. U bent van harte welkom.

vrijdag 9 januari 2015
vanaf 19:00 uur
in Paddy O'Ryan
Tweebaksmarkt 49 te Leeuwarden.