Werkgelegenheid beleid Leeuwarden faalt

Verschenen in de Rubriek Te Gast in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 februari 2015

Werkloosheidspercentageloopt op tot 16,4%

Halverwege januari liet PvdA-wethouder Henk Deinum opgewekt weten dat de teller voor de nieuwe banen in Leeuwarden op ruim tweehonderd stond. Het vermeende succes werd breed uitgemeten op website en sociale media. De LC meldt (23 februari) dat de wethouders Andries Ekhart (PvdA) en Harry van der Molen (CDA) ,,content zijn" met de resultaten van het project 'social return'.

De harde realiteit is echter dat de Leeuwarder werkloosheidscijfers in het eerste jaar (2014) van dit college een dramatische ontwikkeling laten zien, zo blijkt uit de cijfers van het UWV Werkbedrijf. De werkeloosheid steeg in december 2014 naar een schrikbarende 16,4 procent (tegen 15 procent in januari 2014). Dit is een toename van ruim 700 werkzoekenden.

In de totale vorige collegeperiode (2010-2013) nam het werkloosheidspercentage al met 7 procent toe, bijna 5 procent meer dan de landelijke cijfers. En ook nu doet Leeuwarden het vele malen slechter dan de landelijke trend. Zijn de landelijk percentages langzaam aan het zakken tot 7,9 procent, in Leeuwarden stijgen deze dus verder tot dubbele cijfers. Bovendien loopt Leeuwarden ook nog eens uit de pas met de rest van de provincie: het CBS geeft voor Friesland een werkloosheidspercentage op van 9,2 procent over 2014.

Het college in Leeuwarden kent maar liefst drie wethouders (Economie, Sociale Zaken en Jeugdwerkloosheid) die zich met werkgelegenheid bezighouden. Desondanks is men niet in staat de negatieve trend te keren. De PvdA begon in 2014 aan dit college met de belofte duizend nieuwe banen te creëren. In het collegeakkoord werd dit streven door CDA en PAL/GroenLinks overgenomen. Een loze belofte, want het college is voorlopig nog niet eens in staat om de afname van de werkgelegenheid te stoppen.

Welke banenplannen of andere maatregelen de overheid ook verzint, werkgelegenheid komt uiteindelijk van ondernemers. Er is een fundamenteel andere benadering voor nodig. Die andere benadering begint bij het erkennen van de belangrijke positie van onze bestaande ondernemers, die voor de meeste groei kunnen zorgen. Het aantrekken van nieuwe bedrijven kan de groei verder laten toenemen. Dan moet de focus van het college wel liggen op het creëren van optimale omstandigheden en voorwaarden, en niet op symptoombestrijding.

Een goed ondernemersklimaat betekent zo laag mogelijke lasten voor het bedrijfsleven. Een verlaging van belastingen, heffingen en leges is dan ook noodzakelijk. Ook vraagt het om het schrappen van overbodige regels en procedures. Bovendien moet de bereikbaarheid optimaal zijn.

De opgewektheid van het college lijkt niets meer dan het maskeren van de machteloosheid van de Leeuwarder coalitie om het tij te keren. De nieuwe banen van de wethouders zijn geen groei, maar slechts een minimale beperking van het verlies aan werkgelegenheid. Zo lang het college deze werkelijkheid niet onder ogen ziet, en niet bereid is tot een radicale koerswijziging, blijft het dweilen met de kraan open.

HARRY BEVERS
Raadslid VVD Leeuwarden