Wie ontwikkelt het Oldehoofster-kerkhof?

Op 23 maart jongstleden werd er in de raad een motie gepresenteerd omtrent de ontwikkeling van de groenstrook bij het Oldehoofsterkerkhof. Hierin wil een deel van de raad zelf eventuele initiatieven ontplooien. Hiermee legt het echter het idee achter de manifestatie Kloppend Hart naast zich neer, wat volgens VVD Leeuwarden niet wenselijk is.

Kloppend Hart bood marktpartijen de kans om zelf initiatieven voor bebouwing in de binnenstad aan te dragen en hier is door verschillende partijen ook met enthousiasme gereageerd. Ook voor het Oldehoofsterkerkhof ligt er op dit moment een plan vanuit de markt klaar, inclusief een dekkende financiële onderbouwing. Geen van deze partijen uit de markt is echter betrokken geweest bij de totstandkoming van de motie die nu is ingediend, noch is er een duidelijke reactie geweest op de bestaande initiatieven. VVD Leeuwarden vindt dan ook dat er eerst inhoudelijk gereageerd dient te worden op de ontwikkelingsplannen, alvorens er belastinggeld wordt uitgegeven aan ontwikkelingen die ook anders, volgens Kloppend Hart, kunnen worden gerealiseerd.