Foeke de Wolf krijgt erepenning Wetterskip Fryslân

Grouster Foeke de Wolf (83) heeft de erepenning van Wetterskip Fryslân ontvangen. Dit wegens zijn uitzonderlijke en jarenlange betrokkenheid bij het waterbeheer in Fryslân. De erepenning is gisteravond aan De Wolf uitgereikt door dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Dat gebeurde tijdens de laatste vergadering van het huidige algemeen bestuur in Gebouw Crystalic in Leeuwarden. De uitreiking van de erepenning is hoogst uitzonderlijk en gebeurde slechts drie keer eerder. De dragers mogen zich ereburger van Wetterskip Fryslân noemen.

Bestuur en fractie van de VVD Leeuwarden feliciteren hem met deze bijzondere bijzondere onderscheiding!

Lees verder op de website van "De Grouster">>>