VVD Leeuwarden presenteert kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 25 november heeft de Algemene Ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk Leeuwarden de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

De huidige VVD-fractievoorzitter Marcel Visser is bij de komende verkiezingen lijsstrekker voor de VVD in de gemeente Leeuwarden, Petra van der Sloot staat op de tweede plek, 3e op de lijst en daarmee hoogste nieuwkomer is Geu Luik. Op de 4e plek staat Amarins Geveke voormalig raadslid op Terschelling en op plek 5 staat Hendrik Terpstra voormalig fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Waadhoeke. 

De lijst is een combinatie van ervaren fractie- en raadsleden en nieuw talent. Een lijst met ‘stadse’ en ‘dorpse’ kandidaten vanuit het midden van de maatschappij. Van ondernemer tot onderwijzer, van student tot teamleider. Allen met verschillende ervaringen, leeftijden en uit verschillende plekken in onze mooie gemeente. 

Met deze lijst gaan we de komende periode verder werken aan een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Een plek met een gevoel van ‘thuis’ voor iedereen die in de stad en omringende plaatsen woont, werkt of er op bezoek is. Met oplossingen voor vandaag en perspectief voor de toekomst. 

Voorzitter Romke van der Wal is blij met het werk dat de externe kandidaatstellingscommissie heeft verricht. “De kandidaatstellingscommissie heeft een evenwichtige lijst afgeleverd. De VVD Leeuwarden heeft de luxe van een royaal aanbod van kwalitatief goede kandidaten voor de gemeenteraad. Talentscouting en opleidingen werpen hun vruchten af”.

Lijsttrekker Marcel Visser is zeer tevreden met de lijst: “Onwijs trots dat ik deze mooie lijst mag aanvoeren. Deze kandidatenlijst, samen met ons verkiezingsprogramma, vormen een goede basis om onze ambities waar te maken, de problemen aan te pakken en de stad en haar dorpen aantrekkelijk en leefbaar te houden. Samen bouwen we aan een nog mooier Leeuwarden met perspectief voor onze inwoners!”

Dit is onze top 12 voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

 1. Marcel Visser 
 2. Petra van der Sloot
 3. Geu Luik
 4. Amarins Geveke
 5. Hendrik Terpstra
 6. Marcus Stevens
 7. Lennart Kolk
 8. Anna van Lang
 9. Ronald Spoelstra
 10. Jelle Overbeek
 11. Johan Gerbenzon
 12. Ruben Plomp