Goed scheiden loont... maar wanneer?

Eind vorig jaar besloot de raad om nieuw afvalbeleid op basis van Diftar in te voeren onder de naam "Goed scheiden loont". Het was de bedoeling dat inwoners met een eigen container vanaf 2022 naast een vast bedrag ook een variabel bedrag per kilo afval en per leging van de container gingen betalen. Inwoners van de binnenstad en van hoogbouw, die gebruik maken van een ondergrondse container, zouden gaan betalen per keer dat ze iets in die container gooien. De VVD heeft destijds tegen gestemd omdat er in onze ogen nog teveel losse eindjes en onduidelijkheden in het plan zaten.

Onlangs stonden de nieuwe Diftar tarieven voor komend jaar op de agenda van de raad. De naam van het nieuwe beleid was inmiddels gewijzigd in "Goed terecht in Leeuwarden", wellicht al een veeg teken? Een dag voor de vergadering werd ik gebeld door de wethouder. Door een onvoorziene omstandigheid met de ondergrondse containers werd het voorstel voor de variabele tarieven ingetrokken. Wat precies die onvoorziene omstandigheid was bleef bij navraag tijdens de informerende bijeenkomst de volgende dag gehuld in vaagheden. 

Volgend jaar worden dus nog gewoon vaste tarieven gehanteerd maar het nieuwe afvalbeleid wordt wel ingevoerd volgens de wethouder. Dus de wethouder voert beleid in waarvoor het fundament is dat je als inwoner variabel betaalt op basis van de hoeveelheid afval die je weggooit, hij stelt dit fundament een jaar uit en beweert dan wel dat het plan gewoon doorgaat. Onder het mom dat de inwoners het komende jaar alvast even aan het concept kunnen wennen. Wat de VVD betreft had de wethouder beter terug naar de tekentafel kunnen gaan met zijn plan. Want op het voorstel dat er lag viel nogal wat aan te merken. Goed scheiden ging in ieder geval niet lonen voor onze inwoners. Dat verklaart waarschijnlijk ook de naamswijziging van het plan. Het laatste woord hierover is in ieder geval nog niet gezegd...