Warmtevisie Leeuwarden: stap voor stap van het gas af

In dit stuk is aangegeven hoe de transitie naar duurzame energie vorm krijgt en hoe bewoners straks hun huizen gaan verwarmen.

Het doel  is om in 2030 van het gas af te gaan en dan gebruik te kunnen maken van alternatieve energie met bijv. hybride warmtepompen in combinatie met groengas,  geheel elektrisch of een collectief warrmtenet. De gemeente moet uiterlijk 2050 geheel van het gas zijn ontkoppeld. Met verschillende wijken en dorpen zijn al verkennende gesprekken gevoerd om te zien hoe kansrijk deze plannen zijn voor hun. Het resultaat is dat er nu 11 stadswijken en 5 dorpen prioriteit krijgen bij de uitvoering hiervan. De komende tijd moeten deze plannen verder uitgewerkt worden. 

Recent is er een proefboring in Leeuwarden geweest naar warm water op grote diepte. De uitkomst hiervan wordt momenteel verder onderzocht aangezien er te weinig water beschikbaar blijkt te zijn. Aan deze nieuwe ontwikkelingen kleven ook kinderziektes en naar aanleiding van deze boringen trokken de Waterbedrijven aan de bel. Zij vrezen dat door verstoring in de ongegrond hun waterbron voor ons drinkwater verstoord zou kunnen worden en eventueel verontreinigd kunnen worden. Zij houden de vinger aan de pols.

De VVD fractie kon instemmen met deze visie maar gaf hierbij wel een stemverklaring: 

Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en  leefbare stad en dorp. Maar het moet wel betaalbaar blijven voor gezinnen en ondernemers. Van het gas af kan alleen als inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Wij moeten geen onomkeerbare dingen doen. Bewaar bijv. het gasnetwerk voor de toekomst, wanneer waterstof of groengas toegankelijk is.