Bestemmingsplan woonarken en boten

In dit bestemmingsplan komen de Arken en woonboten in Leeuwarden aan bod als ook een 3-tal arken in Grou, welke verplaatst moeten worden i.v.m. nieuwbouwlocatie : “de Minne Finne”.  Gelegen aan het Pikmeer in Grou. 

De woonarken in Leeuwarden liggen aan de Oostersingel in de omgeving van de Prins Hendrik kazerne. Een aantal is te groot, te hoog en de aanblik van deze arken laat vaak te wensen over.

Door de bewoners van de Vlietzone, waaronder dit gedeelte valt, is aan de gemeente gevraagd om hierin verbetering te krijgen om zodoende de leefomgeving op deze plek te verbeteren. Samen met oa GroenLinks hebben wij een motie ingediend die het college verzoekt om met een gemeente-brede watervisie te komen en te onderzoeken wat er qua regelgeving voor nodig is om de status voor woonarken in de Oostersingel te vervangen voor die van woonschepen. Deze motie is aangenomen.

Wat betreft de 3 arken in Grou is het een ander verhaal. Deze 3 arken werden/moeten worden verplaats van het centrum van Grou naar de Suder Burd. Een open plek die voor natuur en waterrecreatie bedoeld is. De verplaatsing was op verzoek van de projectontwikkelaar die bij de realisatie van zijn nieuwbouwplannen in het centrum deze, al jaren lang liggende arken, niet meer vond passen bij die nieuwbouw.

De VVD en een aantal andere partijen hebben hier altijd bezwaar tegen gemaakt. Deze zaak is overigens nog onder de rechter want de bewoners van de Burd hebben een rechtszaak aangespannen.

De VVD heef de motie van de FNP hierover, samen met andere partijen ingediend en het college van B&W opgedragen deze verplaatsing terug te draaien en uit het bestemmingplan te houden. Deze motie haalde het niet waarop wij tegen het bestemmingsplan als zodanig hebben tegengestemd.