Een terrassenbeleid met perspectief

De afgelopen weken spraken we, op initiatief van de VVD en D66, over het terrassenbeleid voor een sector die hard is getroffen in deze coronacrisis. Nog steeds gelden zware beperkingen voor de horeca en is er weinig ruimte & tijd om je gasten gastvrij te ontvangen. Een sector die – door de lock-down –  zelfs haar deuren weer heeft moeten sluiten. We zien en voelen het verdriet en de onmacht. 

Waar landelijk is gewerkt aan passende steunpakketten is er de afgelopen jaren ook gezocht naar tijdelijke ruimte en ondersteuning die de gemeente Leeuwarden kon bieden.

De afgelopen jaren hebben we - door COVID – daarom incidenteel aanpassingen gedaan op het terrassenbeleid. O.a. verruiming van de terrassen door de 1,5 meter maatregel, prachtige boten,  in de grachten, terrasoverkappingen, kwijtschelding van precario en verlenging van het terrasseizoen (gehele jaar). Voor veel van deze aanpassingen heeft de VVD het initiatief genomen.

Ondernemers, zo ook van Koninklijke horeca Leeuwarden, geven aan hoe blij ze zijn met deze verruiming en extra de maatregelen. Zowel ondernemers als inwoners lijken veel plezier te ervaren bij de uitbreiding van de terrassen. En de extra terrasruimte draagt bij aan de levendigheid in zowel het centrum van Leeuwarden als in de dorpen.  

De horeca ondernemers geven tevens aan de aankomende jaren alle ruimte nodig te hebben om haar schulden af te betalen, weer vlees op de botten te krijgen en weer te komen tot een gezonde bedrijfsvoering.   De ondernemers zouden graag zien dat er in de toekomst meer ruimte blijft voor de terrassen en waar het kan dat de voorschriften en richtlijnen worden gemoderniseerd. 

Van tijdelijkheid naar structureel perspectief

Als VVD zijn we voorstander van een verruiming waar het kan en de vrijheid te geven waar het hoort. In een samenspel te onderzoeken hoe en op welke wijze we met ons beleid kunnen bijdragen om ondernemers te laten doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen.  

Een ruimer terrassenbeleid kan de aankomende jaren de ondernemers extra inkomsten opleveren, waarmee de achterstanden kunnen worden ingehaald die ze opliepen in coronatijd. 

Daarom diende de VVD samen met D66 een motie in om te onderzoeken hoe we het terrassenbeleid structureel kunnen moderniseren. Waarbij we ook inzetten op een vergunningsaanvraagproces dat soepeler, sneller, simpeler en klantvriendelijker is. Waarbij ons uitgangspunt is, dat waar het kan vergunningsvrij gewerkt wordt.

De motie is unaniem aangenomen. Het college is nu aan zet om te komen met een voorstel dat niet alleen in coronatijd perspectief biedt aan ondernemers, maar ook als corona voorbij is.

Wordt vervolgd!

Woordvoerder: Marcel Visser