Nieuwe omgevingswet

Op 1 juli 2022 staat de invoering van de nieuwe omgevingswet gepland. De omgevingswet bundelt een breed scala aan wetten en regels op het gebied van de leefomgeving in één nieuwe wet. De omgevingswet heeft als doel om meer ruimte te geven voor (nieuwe) initiatieven. Ruimte voor maatwerk, maar ook minder regels. Hierdoor moeten procedures gemakkelijker, sneller en goedkoper te doorlopen zijn. In de afgelopen jaren hebben we als raad (en specifiek de werkgroep omgevingsvisie) een uitgebreid traject van scholing, informatie en keuzes maken doorlopen. De besluitvormende raadsvergadering van woensdag 22 december was het sluitstuk van dit traject.

De omgevingsvisie
Er is een brede omgevingsvisie geformuleerd. De nieuwe omgevingsplannen (de ‘oude’ bestemmingsplannen) zullen hierbij moeten aansluiten. Er zijn 3 ambities geformuleerd voor 2028: goed leven in Leeuwarden, Leeuwarden als hart een groen-blauwe regio en Leeuwarden als een sterke economische gemeente. Ambities die zouden kunnen passen in ieder verkiezingsprogramma van alle zich zelf respecterende politieke partijen in deze Leeuwarder raad. Dat geeft ook meteen aan hoe algemeen en breed deze visie is geformuleerd.

Op basis van de zienswijzen (die overigens amper tot wijziging in de visie hadden geleid) maakt onze fractie zich zorgen om de (kleine) vaarwegen in het buitengebied. Snelgroeiende exoten, dichtslibbende vaarwegen en overhangende takken maken het lastig om het water te gebruiken voor sup, schaats of sloep. Dit is nadelig voor de sport en het lokale toerisme. Het helpt dan niet wanneer de gemeente, wetterskip en provincie naar elkaar kijken om dit probleem op te lossen. Samen met de fractie van de PvdA hebben we dan ook het initiatief tot een motie genomen. Deze motie is aangenomen door een meerderheid van de raad, en roept op om zo spoedig mogelijk met elkaar een oplossing te vinden.

Advisering ruimtelijke kwaliteit
Onder de nieuwe omgevingswet verdwijnt het begrip welstand en komt het begrip ruimtelijke kwaliteit hiervoor terug. Welstandsregels en een welstandscommissie zijn niet verplicht. Alleen een adviescommissie voor Rijksmonumenten is verplicht. Welstand en ruimtelijke kwaliteit zijn arbitraire begrippen. Net als voor kunstvormen zoals schilderkunst of mode heb je groepen die een object prachtig of afschuwelijk vinden. Ditzelfde geldt ook architectuur en bouw. In dit land hebben we geen kunstbrigade en ook geen modepolitie. Laten we dan ook niet een welstandswaakhand à la Hûs en Hiem in stand houden.

In onze ogen hoeft een gemeente, een raad of een adviescommissie niet te oordelen of iets mooi of niet mooi is, of iets appeltjesgroen of mintgroen geschilderd mag worden. We mogen onze inwoners wel wat meer vertrouwen en minder betuttelen. En daarom hebben we met een motie gepleit voor het afschaffen van Hûs en Hiem. Deze motie heeft helaas niet op voldoende steun kunnen rekenen. Daarom hebben we dan ook tegen het raadsvoorstel voor advisering ruimtelijke kwaliteit gestemd.

Woordvoerder: Geu Luik