Verkiezingsprogramma VVD Leeuwarden 2022-2026

Leeuwarden: een gemeente met perspectief

Leeuwarden blijft goed, wordt beter.

Leeuwarden is een gemeente die leeft. Mensen werken aan hun ontwikkeling, aan hun carrière en aan een mooie en leefbare omgeving. Een plek met een gevoel van thuis voor iedereen die in de stad en omringende plaatsen woont, werkt of er op bezoek is. Met oplossingen voor vandaag en perspectief voor de toekomst.

We bouwen de komende periode verder aan een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Zonder dat je maanden of jaren moet wachten op een geschikt huis. En met voldoende banen om na je school of studie ook werkelijk aan de slag te gaan.

We zorgen ervoor dat iedereen kan opgroeien in een omgeving die schoon, groen en veilig is. Waar scholen en bedrijfsleven samen werken aan een passend onderwijsaanbod met perspectief op een baan die bij je past. En waar nodig bieden we goede zorg dichtbij huis. Betaalbaar en voor iedereen laagdrempelig beschikbaar.

Samen bouwen aan een gemeente die werkt!

We staan voor voldoende aanbod van woningen en perspectief om de volgende stap op de huizenmarkt te zetten als je daar aan toe bent. En dus nemen we de uitdaging aan om te blijven bouwen en te zorgen voor voldoende aanbod van woningen in alle prijsklassen in stad en dorpen.

Voldoende werkgelegenheid staat of valt met een aantrekkelijk ondernemersklimaat. De overheid kan geen banen maken; daar zorgen vooral de bedrijven voor. We leggen de rode loper uit voor de ondernemer. Zij zijn onze ambassadeurs, de motor van de lokale economie en zij zorgen voor de banen. Dat betekent regels beperken en de ondernemer laten doen waar hij het beste in is: ondernemen.

Volgende generaties verwachten van ons dat we een duurzame gemeente achterlaten. Verduurzamen vraagt om slimme en innovatieve oplossingen en gedegen onderzoek naar haalbaarheid, efficiëntie en effectiviteit. Samen kijken we naar haalbare en betaalbare oplossingen voor onze inwoners en ondernemers.

Wij staan voor een flexibele en slagvaardige gemeente. Een gemeente die zoekt naar oplossingen buiten de gebaande paden en die goed op haar inkomsten en uitgaven let. Zo houden we het leven in onze gemeente voor iedereen betaalbaar.

Samen bouwen we aan een nog mooier Leeuwarden met perspectief voor onze inwoners!

Download het verkiezingsprogramma (PDF)

Download het Ferkiezingsprogramma (PDF)