Aukje de Vries: 'Dat ferklearje en ûnthjit ik'

Wat een maand! Vol nieuwe indrukken, kennismakingsgesprekken, maar natuurlijk ook een ministerie dat keihard werkt om mij op weg te helpen als Staatssecretaris Toeslagen & Douane bij het ministerie van Financiën. Het was overweldigend. Maar ik heb gelukkig ook al meteen met een aantal gedupeerde ouders kunnen praten. Die eerste gesprekken waren indrukwekkend en motiveren alleen nog maar meer. Ik ben onder de indruk van alles wat ik heb gezien en gehoord en al het werk dat wordt verzet, maar er is natuurlijk nog veel te doen. Ik kijk er dan ook naar uit om daarmee aan de slag te gaan, samen met iedereen op het ministerie, maar zeker ook daarbuiten, zoals de gemeenten die ook een belangrijke rol hebben bij het helpen van de ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.

Ik ga daarnaast ook graag aan de slag met de herziening van het toeslagenstelsel. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt in het coalitieakkoord, over de vereenvoudiging van de kinderopvangtoeslag en de huurtoeslag. Ook bij de Douane is nog het nodige te doen, als het gaat om bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning. Maar het was vooral natuurlijk een maand van meemaken. Allereerst de vraag van Mark Rutte om staatssecretaris te worden. Heel eervol om gevraagd te worden. Daarna het gesprek met de formateur. De beëdiging door de Koning op Paleis Noordeinde was natuurlijk het hoogtepunt. De belofte heb ik in het Fries gedaan. En wat geweldig dat ik zoveel berichten uit Fryslân en van vrienden en bekenden heb mogen ontvangen. Maar nu de feestelijkheden voorbij zijn, is het tijd om aan het werk te gaan. Dat is uiteindelijk waarom ik hier zit. Dus aan de slag! 

Aukje de Vries