Alle lof voor het Leeuwarder Ondernemersfonds

Met ingang van 2009 is er een ondernemersfonds in Leeuwarden ingesteld. Een door de ondernemers zelf beheerd fonds dat de naam het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF), heeft gekregen.

De essentie van het LOF is dat het van ondernemers is, voor ondernemers is en dat het door ondernemers wordt gerund. Belangrijk doel van het LOF is het versterken van het woon-, leef- en werkklimaat in de gemeente Leeuwarden. In de afgelopen jaren is de concessie al een aantal keren verlengd. Eind 2021 liep de huidige concessie aan het LOF af en daarom heeft het LOF een aanvraag ingediend voor een nieuwe verlenging van de concessie aan het LOF. 

Het LOF heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en veel betekend voor Leeuwarden. Daarom stelde het college voor om de samenwerkingsperiode met het Leeuwarder Ondernemersfonds opnieuw met 5 jaar te verlengen tot 31-12-2026.

Wat de VVD betreft mag deze termijn langer en bieden we het LOF meer perspectief voor de toekomst. Een langere periode was ook een van de wensen van het LOF zelf.  De ondernemers in de wijken en dorpen hebben de afgelopen jaren een belangrijke (financiële) bijdrage geleverd aan succesvolle evenementen en voorzieningen, die weer belangrijk zijn voor de economie en de leefbaarheid in onze gemeente. LF2018 is daar een goed voorbeeld van.

Gezien dus de positieve resultaten van de afgelopen jaren, de gedane evaluatie en het draagvlak onder ondernemers, heeft de VVD samen met andere partijen een amendement ingediend om de concessie met 10 jaar te verlengen. Dus tot 2032.

Deze langere concessieperiode geeft het LOF, samen met de ondernemersverenigingen, de ruimte om ook te werken aan haar lange termijnvisie en planning. Zo kan de blik nu bijvoorbeeld vol op de realisatie van de ambities voor LF2028. 

Het amendement werd met ruime meerderheid aangenomen door de Raad

Woordvoerder: Marcel Visser