Beschouwing uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Laat ik beginnen met de felicitaties aan de winnaars van deze verkiezingen. GroenLinks, Gemeentebelangen, FNP en Lijst058 met hun geweldige verkiezingsuitslag.

Waar verkiezingen zijn kun je winnen maar ook verliezen. Zoveel meer gehoopt, helaas minder gekregen. Wat ben ik trots op al onze vrijwilligers, de kandidaten en het campagneteam die de afgelopen maanden veel van hun vrije tijd hebben opgeofferd voor onze campagne! En bovenal dankbaar voor alle stemmen! Een groei van 10% ten opzichte van de vorige keer.

Na een campagne – af en toe – opgesloten in onze politieke bubbel baart het brede sentiment mij zorgen. We zien verruwing, desinformatie, het vertrouwen in de politiek blijf maar dalen en bijna de helft van onze inwoners zijn thuis gebleven en niet gaan stemmen.

Een uitdaging voor ons allen om opzoek te gaan naar de stem van de niet-stemmers.

Als we kijken naar het politieke landschap zien we naast groei voor partijen, een veelvoud aan partijen met 3 of 4 zetels. Als VVD hebben we een zetel verloren dus past ons bescheidenheid. We zien ook verlies voor het huidige college en voorzetting in deze vorm lijkt dan ook niet voor de hand te liggen.
Het doet recht aan de verkiezingsuitslag om met een open blik deze informatieronde in te steken. Op zoek naar een brede coalitie die samen wil bouwen aan een gemeente met perspectief voor onze inwoners de aankomende jaren. Op basis van een akkoord dat wendbaar is, geschreven op hoofdlijnen en ruimte geeft voor meer dualisme in de raad. Een coalitie die in staat is om lef te tonen, om te innoveren en verantwoordelijkheid durft te dragen voor de keuzes richting de toekomst. Haar bankboekje op orde heeft, maar zich realiserend dat je eerste ook moet investeren om te kunnen renderen.
Wat ook in deze informatieronde duidelijk zal moeten worden is of en welke breekpunten er zijn. In de campagne leek het dat sommige partijen haaks staan op thema’s als bijvoorbeeld diftar en de hounspolder.

Wat de VVD betreft ligt het voor de hand dat de grootste partij het proces naar zich toetrekt en kunnen wij ons vinden in de voordracht van de informateur. Als VVD staan we open in het proces, gericht op samenwerking en met bereidheid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen als daar aanleiding toe is.

Voor nu ga ik samen met mijn nieuwe fractie weer vol goede moed en inzet de aankomende 4 jaren aan de slag voor een beter Leeuwarden. Leeuwarden blijft goed en wordt beter. 🧡💙

Marcel Visser - fractievoorzitter