Straatintimidatie

De VVD accepteert niet dat mensen op straat (seksueel) geïntimideerd worden. Leeuwarden moet een gemeente zijn die niet alleen veilig ís, maar waar eenieder zich ook veilig voelt en daar hoort straatintimidatie niet bij.

Uit onderzoek blijkt - helaas - dat straatintimidatie veelvuldig voorkomt. Twee op de drie vrouwen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar zeggen in 2020/’21 weleens te zijn lastiggevallen op straat. Ze zijn nagefloten of nageroepen, en soms ook achternagelopen. Een derde van de jonge vrouwen voelde zich onveilig of bang door deze straatintimidatie. De meesten negeren het wanneer ze op straat worden lastiggevallen.

Een aantal vrouwen gaf zelfs aan dat ze (seksuele) straatintimidatie niet meer opmerken of ervaren als overlast. Omdat ze eraan gewend zijn (geraakt). Maar niet alleen vrouwen hebben last van straatintimidatie. Ook homoseksuele mannen voelen zich vaak niet veilig op straat.

Straatintimidatie is overal om ons heen. Ook in Leeuwarden.. Naroepen, nafluiten, intimideren of simpel weg een onveilig gevoel op straat. Daarom heeft de VVD dit onderwerp samen met de ChristenUnie en het CDA op de agenda van de gemeenteraad gezet. Samen zijn wij er van overtuigd dat de gemeente Leeuwarden veiliger kan en moet worden.

Ons agenda initiatief is opgebouwd uit 2 avonden.
De eerste avond op 11 mei had de insteek om kennis en inzicht in de problematiek en de verschijningsvormen te krijgen. En gaf jongeren en vrouwen een podium om hun ervaringen te delen.
De 2e avond zal in juni plaats vinden en richten op de mogelijkheden om straatintimidatie te bestrijden en actief aan te pakken.

De inzet van de VVD is:

  • Meer zichtbaar blauw op straat, zeker rondom de hotspots;
  • Aansluiten bij het programma Veilige steden;
  • De StopApp; Slachtoffers kunnen via de StopApp melden dat ze (seksueel) geïntimideerd worden op straat. De gemeente gebruikt die meldingen om daders te lokaliseren en actief aan te spreken.

Zonder veiligheid geen vrijheid!
Wordt vervolg.

Marcel Visser - Woordvoerder