Werkbezoek Hounspolder

De start van een nieuwe raadsperiode vormde voldoende aanleiding voor een hernieuwde kennismaking met de Hounspolder. Door vrijwilligers van de Molenstichting en Milieudefensie werd de voltallige VVD fractie rondgeleid door het mooie weidevogelgebied ten zuiden van Goutum. 

Beide partijen maken zich zorgen over de komst van het nieuw te vormen buurtschap De Hem. Ze braken dan ook een lans voor voldoende afstand tussen de Hounspolder en De Hem. Bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan van De Hem in de vorige raadsperiode hebben we ingestemd met woningbouw (immers, de nood is hoog), maar al wel de afstand t.o.v. de Hounspolder vergroot. 

Op dit moment is het wachten op het ontwerpbestemmingsplan van De Hem. We zijn benieuwd wat het effect van de verkiezingsuitslag - onder andere toekomstig coalitiepartner Gemeentebelangen was tegen De Hem - zal hebben op dit ontwerpbestemmingsplan en de definitieve afstand tussen De Hem en de Hounspolder. De verkregen informatie van het werkbezoek zullen we betrekken bij de ons besluit over het ontwerpbestemmingsplan.