Debat noodopvang vluchtelingen in het WTC

Sinds begin november 2021 worden asielzoekers opgevangen in de noodopvang in het WTC. Met het COA is een bestuursovereenkomst gesloten voor deze noodopvang voor de duur van 6 maanden (met mogelijkheid tot verlenging met maximaal 2 keer 3 maanden). Als raad hebben we vorig jaar ingestemd met deze noodopvang onder de aanname dat asielzoekers daar slechts voor een beperkte tijd zouden verblijven. Het gaat immers om noodopvang. In de praktijk blijkt een grote groep er echter langere tijd te verblijven omdat doorstroom naar reguliere AZC’s niet mogelijk is.  De asielopvang loopt vast omdat de instroom aanhoudt en er ruim 13.000 statushouders in AZC’s verblijven in afwachting van huisvesting. De afgelopen periode is er zowel lokaal als landelijk de nodige publiciteit geweest over de omstandigheden in de noodopvang. Met name over het feit dat ook gezinnen met kinderen langere tijd in een dergelijke ruimte zonder daglicht en privacy moeten verblijven. Van de ruim 60 gezinnen verblijft de helft er al ongeveer een half jaar.

Op 18 mei is de raad bijgepraat over dit onderwerp. Dit was aanleiding voor een aantal moties tijdens de raadsvergadering op 25 mei:

  • Een motie van de PvdA onder meer om prioriteit te geven aan betere opvang en om gezinnen zo snel mogelijk ergens anders te huisvesten;
  • Een motie van Forum om geen nieuwe instroom in het WTC toe te laten en de locatie zo snel mogelijk te sluiten;
  • Een motie van D66 voor het zo snel mogelijk realiseren van tijdelijke huisvesting voor statushouders;
  • Een motie van de ChristenUnie om de huidige psychosociale hulp te laten beoordelen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

 
De moties van de PvdA en de ChristenUnie hebben we voor gestemd en beide zijn ook aangenomen door de raad. De motie van Forum hebben we mee ingediend omdat je volgens ons op het moment dat het lukt om gezinnen ergens anders te huisvesten (zoals de PvdA wil) niet opnieuw weer mensen in dezelfde omstandigheden moet plaatsen. Daarnaast vinden we dat er nog serieuzer werk moet worden gemaakt van het zoeken naar alternatieven voor de huidige noodopvang. Eigenlijk leken alle fracties het eens met de strekking van de motie om de noodopvang zo snel mogelijk te sluiten. Maar met Forum als indiener van de motie bleek voor stemmen voor de meesten toch een brug te ver. Toch is het gewenste resultaat grotendeels bereikt met een toezegging van de burgemeester dat de noodopvang in november ook echt sluit. De overeenkomst met het COA voor het WTC zal niet worden verlengd.
 
De meest concrete oplossing voor de huidige problematiek zat wat ons betreft in de motie van D66. Vorig jaar dienden wij al een motie in voor het onderzoeken van containerwoningen als optie voor het huisvesten van statushouders. Die motie werd toen breed gesteund maar het college heeft hier verder naar onze mening niet serieus werk van gemaakt. Leeuwarden staat in de top 10 van gemeentes met een achterstand op het huisvesten van statushouders en het verblijf van statushouders in AZC’s maakt noodopvang zoals in het WTC momenteel nog noodzakelijk. Deze situatie vraagt om concrete actie. Daarom zijn we blij dat de motie voor het realiseren van tijdelijke huisvesting voor statushouders werd aangenomen en zullen we de uitvoering van deze motie met belangstelling volgen.

Petra van der Sloot - Woordvoerder