Motie Grou: Visie 2.0

Sinds de herindeling met Boarnsterhiem hebben we een prachtige ruwe diamant in binnen ons gemeentelijk grondgebied. Grou. Een prachtig watersportdorp waar het goed wonen, werken en recreëren is. Maar wat maakt Grou bijzonder? Wat is het onderscheidend vermogen van het dorp ten opzichte van andere watersportdorpen? En hoe moet Grou eruit zien in de toekomst? Met deze vragen is een grote enthousiaste club vrijwilligers in het dorp aan de slag gegaan. Zodat de ruwe diamant Grou kan worden geslepen en opgepoetst, met als doel dat het nog fijner wonen, werken en recreëren gaat worden. Zichzelf kan onderscheiden, met behoud van de eigen identiteit.  

Volgens de fractie van VVD Leeuwarden mogen we als gemeente met trots kijken naar dit proces met het komen tot een visie voor Grou. Van onderop, vanuit het dorp, integraal en passend binnen de Omgevingswet. Daarnaast past dit binnen de principes van ‘Andere Overheid’. Een faciliterende en ondersteunden gemeente, die ruimte geeft voor nieuwe initiatieven. Het zou zonde zijn als we dergelijke initiatieven op z’n beloop laten.  

Bij een werkbezoek op uitnodiging van alle partijen uit Grou Breed is de gemeenteraad bijgepraat over de visie en de totstandkoming. Meteen hierna heb ik samen met Fokelien van der Meulen (CDA) het initiatief genomen tot een motie. Een motie die oproept om de opgestelde visie te gebruiken bij de verdere plannen in het dorp Grou. Dat betekent ook loslaten, want als we initiatieven van onderop willen stimuleren, en ruimte willen geven aan bewoners, dan moeten we als gemeenteraad ook leren om wat los te laten. Wellicht spannend, maar Pipi Langkous zij het al: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.”  

De motie is unaniem ingediend en aangenomen. Het roept op om de visie Grou te gebruiken om verdere invulling te geven aan een aantal concrete locaties in Grou (denk aan Groene Kruisgebouw, het Halbertsmaterrein, etc.). Te leren van dergelijke participatieprocessen, en dit te gebruiken bij het opstellen van het omgevingsplan en voor andere dorps- en wijkvisies. Benieuwd naar de motie? Lees het hier: https://leeuwarden.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/aebf3d3d-98a6-4c17-85b8-cd0330f042ab 

Geu Luik - Woordvoerder