Het einde van de festivals in de Groene ster?!

Welcome to the Village, Psy-fi en Promised Land verlaten Leeuwarden 

Festivals, waarmee we ons kunnen onderscheiden, zowel nationaal als internationaal, spelen een belangrijke rol, ook om de levendigheid en aantrekkelijkheid van Leeuwarden te vergroten. Festivals bepalen mede de levendigheid, dragen bij aan het culturele klimaat, sfeer en aantrekkingskracht van Leeuwarden voor (toekomstige) bewoners en (startende) ondernemers en zorgen ervoor dat bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) naar Leeuwarden komen. De festivals dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen  voor economische spin-off.
 
Leeuwarden is de afgelopen jaren, mede dankzij LF2018, aantrekkelijker geworden om te wonen, als plek waar bedrijven zich willen vestigen en als plek waar mensen naar toe gaan om dingen te beleven.  De festivals hebben hier zeker aan bij gedragen en zijn ook onlosmakelijk verbonden aan de legacy van 2018.

De VVD fractie is diep bedroefd en vol treurnis, hoe het heeft kunnen gebeuren dat 3 prominente festivals Leeuwarden hebben verlaten. De VVD fractie heeft daarom met andere partijen ook aangedrongen op een spoeddebat dat afgelopen woensdag heeft plaats gevonden.

De ambitie van de VVD is helder: Leeuwarden als “festivalhoofdstad van het Noorden”. De Groene Ster is wat de VVD betreft een recreatiegebied waar zeker ook festivals thuishoren. Dus wat de VVD betreft: Doen wat nodig is!

Bij de VVD rijst de vraag wat de ambitie van dit college is. Wil het college wel festivals in Leeuwarden.  Is er een gebrek aan intrinsieke motivatie. Is het nou onbekwaamheid of wil het college niet beter. Vanaf 2014 vinden er al festivals plaats in de Groene Ster. Promised land en Welcome to the village zijn er al vanaf het eerste uur bij.

Al meer dan 8 jaar, 8 jaar is het college onderweg om op een fatsoenlijke wijze festivals doorgang te laten vinden. Leaning by doing. Hardleers. Onwelwillend of juridisch niet capabel. Kiest u zelf maar welk label u er aan wilt hangen.
 
Worden schieten tekort om deze jarenlange gang van zaken te beschrijven. Bezwaren, rechtszaken, festivals die geen doorgang vinden, fouten, vertraging en ga zo maar door. Het festivalbeleid Leeuwarden word gespeeld als ‘catenaccio’. Alles gericht op de verdediging, maar de aanval voor lijfsbehoud van festivals wordt niet gezocht.

Een belangrijk onderdeel voor het blijven van festivals is een nieuw bestemmingsplan. Die moet het makkelijker maken om festivals te organiseren en rechterlijke procedures - zoals de laatste jaren het geval was - te voorkomen. Maar het bestemmingsplan loopt al jaren vertraging op. Naar verwachting wordt het volgend jaar zomer aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna is de kans groot dat er een bezwaar op komt van onder andere de stichting Groene Ster Duurzaam. Dat zou betekenen dat de zaak voor de Raad van State komt, wat zomaar een jaar extra in beslag kan nemen.
 
Wat moeten we nog doen om het college in de benen te krijgen om festivals in de Groene Ster te kunnen houden?
Ondertussen weten we dat festivals waarschijnlijk meer willen dan het nieuwe bestemmingsplan biedt, wachten we nog de uitslag van 2 beroepszaken en is de verwachting dat de gang naar de Raad van State gevonden gaat worden.

'Zwart scenario"
In het meest optimistisch scenario’s zouden we in 2025 weer festivals kunnen hebben in de groene ster. De VVD is minder optimistisch, de festivals zijn de stad uit gejaagd en komen zo niet meer terug.

Marcel Visser - Woordvoerder