Cultuur; Wat is eigenlijk nog de legacy 2018?

Festivals die onze stad verlaten , musea die in programmering en openingstijden moeten snijden. Scholen die hierdoor niet meer langs musea kunnen. Instellingen die door de coronagelden nu nog wat ruimer in hun jasje zitten, maar de vraag is voor hoe lang.

De energielasten zijn ook voor onze culturele instellingen extreem gestegen. En dan hebben we het voor het gemak maar niet over de personeelskosten die extreem zullen stijgen. Fijn die inflatiecorrecties, maar iemand moet het betalen.

Bij de VVD rijst de vraag wat het ambitie van dit college is. Tijdens de campagne vlogen de structurele miljoenen je om de oren. De Pvda wilde 5 miljoen structureel en GL zelfs nog meer. Hoe treurig is het dan dat het we moeten doen met net iets meer dan 5 ton extra voor cultuur. De rest van het geld  is gewoon achterstallig onderhoud. We zijn wel blij dat het college eindelijk uitvoering geeft aan de voorstellen die de VVD bij de MTR heeft gedaan. Zoals bijvoorbeeld het structureel financieren van dbieb.

Maar, we verhogen de ambitie niet. We verkleinen alleen het enorme gat van 11 naar 10 miljoen euro.  Wil je nou die culture hoofdstad met allure en internationale exposure zijn. Of willen we terug naar die provinciehoofdstad met musea dat alleen in het weekend open is, bezoekers uit Friesland trekt en vooral inzet om de amateurs in de wijken.

Je kan niet verwachten dat musea blockbusters gaan binnen halen, om het moment dat er onvoldoende geld is om op reguliere basis je museum te openen. Je kan niet altijd wachten op wat de Provincie doet. Want op dit moment is er niets zo grillig al het cultuurbeleid van de provincie.

Leeuwarden is de afgelopen jaren, mede dankzij LF2018, aantrekkelijker geworden om te wonen, als plek waar bedrijven zich willen vestigen en als plek waar mensen naar toe gaan om dingen te beleven. De culturele sector is een belangrijke economische pijler die zorgt voor een aanzienlijke bijdrage aan economische groei en voor directe en indirecte banengroei, ook in relatie tot het binnen- en buitenlands toerisme.

Heb ambitie en kies voor de meerwaarde van cultuur. Cultuur verbindt. Leeuwarden heeft veel jonge makers, opleidingen en mooie culturele instellingen. Maar investeer ook in het fundament en zorg voor behoud. Op deze wijze is er straks niet veel meer over van de legacy LF2018.

 

De highlights zonder financiering

Toen ik mij voorbereide op deze bijdrage kwam ik een artikel van Qoute tegen.

Het artikel had veel warme aanbevelingen. Het Fries museum, Het Princessehof of wat te denken van een street art stadswandeling. De highlights van Leeuwarden! Higlights waarvoor toeristen naar Leeuwarden komen. Highlights die we echter niet terug zien in het concept bestedingsplan van het college. Geen geld naar het Fries museum of een van de andere museum. Geen impuls bijvoorbeeld voor Writers Block om onze stad nog verder te kleuren.  

Maar we zien in afwijking van de cultuurnota een rij aan partijen die eerder niet genoemd waren en nu ineens wel subsidie krijgen, zoals Ivgy en Greben, LUNA, Dichterbij Leeuwarden en de Hiphop coalitie.

Voor de VVD is het onduidelijk wat het afwegingskader is geweest om bepaalde partijen wel geld toe te kennen. Zijn het nu partijen die een steuntje in de rug nodig hebben, is het willekeur, gaat het naar partijen die zich al bewezen hebben of zijn het politieke keuzes.

Partijen die nu niets hebben gekregen lijken slachtoffer van hun eigen succes.

Waarom gaat er indirect geld naar Zalen Schaaf gaat via het project Dichter bij Leeuwarden? Waarom gaan er maar beperkt extra middelen naar Tryater gaat, terwijl in de cultuurnota van 2020 duidelijk stond aangeven dat ze minimaal 200 duizend euro nodig hebben. Bij minder kan een aantal activiteiten geen doorgang meer vinden. Dit heeft onder meer te maken met het invoeren van de Fair Practice Code. Welke activiteiten gaat Tryater dus nu niet meer gaat uitvoeren, nu de basis niet meer op orde is.

De Harmonie krijgt ook extra geld. Niet voor programmering maar om het meer jaren onderhoudsplan te dekken. Extra geld lijkt niet nodig omdat er voldoende coronasteun lijkt te zijn binnengekomen. Getuigd minder geld van visie of van struisvogelpolitiek op de korte termijn.

De treurigheid. Extra geld voor festivals. Om vervolgens te lezen dat er aankomend jaar – door structureel falend beleid – geen festivals in de groene ster kunnen plaats vinden.