Meldt een vermoeden...wordt vervolgd

Een jaar geleden bevatte onze nieuwsbrief een bijdrage met dezelfde titel. De “meld een vermoeden” app stond deze week weer op de agenda na een informerende brief van de burgemeester over de laatste stand van zaken. Om even het geheugen op te frissen: er loopt al langere tijd een pilot in Leeuwarden waarbij een beperkt aantal ambtenaren vermoedens van ondermijning kan melden via de app.  In de publiciteit hierover in 2021 werd de app direct gebombardeerd tot klik-app. Dit zorgde destijds, in combinatie met het voornemen om de app ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren, voor de nodige discussie in de raad. Hierna is toegezegd dat er een ethische toetsing plaats zou vinden, de raad een plan van aanpak zou ontvangen en zou worden betrokken bij de vervolgstappen.
 


De burgemeester gaf in zijn informerende brief nu aan dat hij alsnog voornemens is de app ter beschikking te stellen aan alle ambtenaren. Zonder plan van aanpak en zonder dat de toegezegde ethische toetsing had plaatsgevonden. Voldoende reden voor ons om een agenderingsverzoek van Groen Links te steunen. In het debat gaf de burgemeester aan de informerende brief eigenlijk als het toegezegde plan van aanpak te beschouwen en leek hij ook niet de intentie te hebben om alsnog een ethische toetsing uit te voeren.

De VVD heeft op zich niets tegen het gebruik van de app maar is niet zonder meer voor uitbreiding naar ambtenaren die geen enkele toezichthoudende of handhavende taak hebben. Is het bijvoorbeeld wenselijk en noodzakelijk dat een ambtenaar die je ontvangt op het gemeentehuis bij de balie een app heeft om eventuele vermoedens van ondermijning te melden? Op initiatief van Groen Links hebben we daarom samen met een aantal andere partijen gewerkt aan een motie die vraagt om alsnog een ethische toets uit te voeren. Deze motie is met brede steun aangenomen. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de toets en betrokken bij de vervolgstappen. In de tussentijd wordt het aantal gebruikers van de app slechts beperkt uitgebreid met een aantal ambtenaren waarvoor het signaleren van ondermijning een logisch onderdeel is van hun werkzaamheden. Wederom wordt vervolgd dus…waarbij de fractie alvast het vermoeden kan melden dat dit traject nog wel even kan duren.