Motie Noodfonds MKB

Onze economische groei, welvaart en welzijn hebben we in belangrijke mate te danken aan hardwerkende ondernemers. Van innovatieve start- ups tot familiebedrijven. Ons ijzersterke mkb: zonder ondernemers is de overheid nergens. Het geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst verdiend worden, door ondernemers.
 
Lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelgebieden in onze stad en dorpen. En laten we ons wel goed realiseren; De overheid kan geen banen ‘maken’; daar zorgen vooral de ondernemers voor.
 


En het zijn deze ondernemers die na de coronapandemie, zich weer of nog steeds zorgen maken over hun toekomst.  Naast de gestegen energieprijzen worden ondernemers ook geconfronteerd met de uitdaging om aan voldoende personeel te komen. Hebben ze te maken met stijgende inkoop- en loonkosten en zijn ze nog druk bezig de betalingsachterstanden die ontstaan zijn door corona weg te werken. 
 
De VVD vindt dat we als gemeente de plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen.  Er zijn landelijke maatregelen aangekondigd maar de vraag is of die hulp snel genoeg komt en of die regelingen voldoende helpen.
 
Buitengewone tijden vragen om buitengewone oplossingen. Namens de VVD diende ik een motie in om voor (acute) noodondersteuning voor het opvangen van stijgende kosten door de inflatie en de energiecrisis voor de ondernemers van Leeuwarden  een noodfonds MKB in te stellen.
Hiervoor  € 1.000.000 voor 2023 beschikbaar te stellen. En zo spoedig mogelijk te komen met een bestedingsplan en uitvoeringsregels
 
Helaas kon deze motie niet rekenen op een meerderheid. Ondanks deze tegenslag nu, blijven we ons maximaal inzetten voor onze ondernemers en een optimaal ondernemersklimaat.