Verkeersveiligheid Oude en Nieuwe Oosterstraat

Onlangs hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid in en tussen de Oude en de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden. De ondernemers in de beide Oosterstraten maken zich namelijk zorgen om de onveilige verkeerssituatie ter plekke en hebben daarvoor aandacht gevraagd, onder meer door een stoepkrijtactie tijdens Ljouwert Culinair. Om voetgangers veilig te laten oversteken tussen de beide straten zouden de ondernemers graag een zebrapad daar zien, of een andere oplossing. Daarnaast willen ze een algeheel fietsverbod, in plaats van alleen overdag: https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Hartstikke-gevaarlijk-vinden-winkeliers-de-fietsers-in-de-Oude-en-Nieuwe-Oosterstraat-in-Leeuwarden-28442733.html

Tijdens het actualiteitenuur hebben we de volgende vragen gesteld aan wethouder Stellingwerf (Groen Links):

  • Deelt het college de mening van de VVD dat de wens van de ondernemers voor een zebrapad of iets vergelijkbaars (een 30 km bord volstaat niet) tussen de Oude naar de Nieuwe Oosterstraat moet worden ingewilligd? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college daarnaast bereid om een volledig fietsverbod in de beide straten in te voeren? Zo nee, waarom niet?

 

De wethouder heeft op de vragen geantwoord dat ze in gesprek gaan met de winkeliersvereniging. Normaal gesproken plaatsen ze geen zebrapad in een 30km zone maar een uitzondering is in dit geval misschien een optie. En over de wens voor een fietsverbod willen ze graag eerst wat meer toelichting waarom het huidige verbod overdag niet volstaat. Dus de wethouder deed geen toezeggingen, maar over beide punten gaat de gemeente met de ondernemers in gesprek. We blijven in contact met de betrokken ondernemers om de uitkomst van deze gesprekken actief te volgen.