Bestemmingsplan de Hem

De maand juni stond in het teken van het debat en besluitvorming over het bestemmingsplan De Hem. Misschien wel het meest politiek gevoelige onderwerp van dit moment. Dat vertaalt zich niet alleen in de spanningen in de raad, maar vooral ook daarbuiten. We hebben het 2 jaar geleden al gezien bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan, we hebben het gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook bij de behandeling van het bestemmingsplan. 

Als VVD hebben we altijd een consequente lijn gevoerd op dit dossier. Op inhoud en op besluitvorming. Bij alle voorgaande besluitvorming, van Masterplan Zuidlanden, de structuurvisie, aankoop van aanvullende gronden en het stedenbouwkundig plan hebben we als VVD steeds ingestemd. Deze consequente lijn hebben we dan ook doorgetrokken bij het bestemmingsplan De Hem. Een amendement van D66 om de bufferzone te vergroten (en een groot deel van de huizen weg te saneren), een motie tot meer sociale huur van GroenLinks en een motie van Gemeentebelangen om pas met werkzaamheden te starten nadat een eventuele procedure bij de RvS is geweest hebben we dan ook niet gesteund. 

Benieuwd naar mijn hele bijdrage tijdens het debat? Lees het hier. 

 

Voorzitter. Ik ben niet de politiek ingegaan om lastige besluiten te vermijden, verantwoordelijkheid te ontlopen, een politiek van opportunisme te bedrijven of verkiezingsbeloften een dag na de verkiezingen te verbreken. Voorzitter, onze maatschappij, onze inwoners, verwachten van ons dat we betrouwbaar zijn en consequente en verstandige beslissingen maken, in het belang van het grotere geheel. 

Als VVD hebben we op dit dossier altijd een consequente lijn gevoerd. De noodzaak om te bouwen is nog steeds heel groot. Vergrijzing, huishoudenverdunning en de populariteit van Leeuwarden maakt dat de behoefte aan extra woningen nog steeds erg hoog is. En ja, we hebben op dit moment een dip op de markt voor nieuwbouwwoningen, maar ervaringen uit het verleden maken dat je in zo’n tijd juist voldoende plancapaciteit moet hebben. Immers, de markt kan zomaar aantrekken. Tegelijkertijd bevat het bestemmingsplan voldoende flexibiliteit, en ik heb, net als onze PvdA-wethouder, voldoende vertrouwen in de markt, om bij tegenvallende vraag de projecten dusdanig aan te passen aan de behoeften van de markt, zodat de verkoop aantrekt. 

Ik zei het al, we hebben als VVD altijd een consequente lijn gehanteerd in dit dossier. Niet alleen op inhoud, maar ook qua besluitvorming. In 2003 het Masterplan Zuidlanden, in 2011 met de structuurvisie, in 2020 met de aankoop van aanvullende gronden voor Unia en De Hem en in 2021 met het stedenbouwkundig plan. In tegenstelling tot sommige andere partijen, hebben we hier consequent voorgestemd. Wij blijven standvastig en wisselen niet van opvatting afhankelijk van onze rol als oppositie of coalitiepartij. Daardoor zijn we betrouwbaar en navolgbaar, ook voor de critici onder onze inwoners die De Hem niet zien zitten. 

Voorzitter, het zal dan ook geen verrassing zijn dat we als VVD positief staan tegenover het bestemmingsplan en voornemens zijn om voor dit raadsvoorstel te stemmen. 

Woordvoerder - Geu Luik