Inwoners verkeerd geïnformeerd over Ja-sticker? VVD stelt vragen aan wethouder

Na berichten van inwoners over onduidelijkheid over de Ja-sticker hebben wij vragen gesteld aan het college tijdens de actualiteit.

Afgelopen weken is er via verschillende kanalen informatie verspreid over de invoering van de Ja-sticker in de gemeente Leeuwarden. Informatie over de invoering is gedeeld op onder andere de website van de gemeente Leeuwarden en in Huis aan Huis Leeuwarden. Inwoners worden via die kanalen ingelicht over het nieuwe systeem dat per 1 oktober in zal gaan. Door het plakken van een sticker zouden inwoners hun voorkeur kenbaar kunnen maken.

Spotta, verantwoordelijk voor het overgrote deel van het verspreiden van folders in de gemeente Leeuwarden, gaat over op een digitaal systeem. Inwoners moeten online hun voorkeur doorgeven via inmijnbus.nl. Vanaf 1 oktober zal alleen worden gekeken naar de digitale voorkeur. De sticker op de brievenbus is daarmee voor folders van Spotta overbodig geworden. Dat de sticker overbodig is voor het merendeel van de folders werd door de gemeente Leeuwarden nergens duidelijk gemaakt. De invoering van de Ja-sticker zorgt hierdoor voor verwarring, verrommeling en verspilling.
 

 

De wethouder herkende zich niet in onze vragen en gaf aan dat het plakken van de Ja-sticker voldoende is. De verwarring zat volgens wethouder Stellingwerf vooral bij de fractie van de VVD. Een raar antwoord en ook volledig onterecht. Inmiddels staat de juiste informatie over de Ja-sticker en het digitale systeem vermeld op de website van gemeente Leeuwarden. Die verwarring bleek dus toch ergens anders te liggen. Fijn dat de inwoners nu wel juist worden geïnformeerd, maar daar zijn wel vragen van de VVD, een artikel in de Leeuwarder Courant en een item bij Omrop Fryslân voor nodig geweest.

Woordvoerder - Lennart Kolk