Uitvoeringsprogramma Agenda binnenstad

De stad heeft de laatste jaren laten zien dat we de perfecte gastvrouw kunnen zijn voor onze inwoners en toeristen uit binnen- en buitenland. Met een levendig en aantrekkelijk winkelgebied, vele toeristische trekpleisters voor jong en ouder en de mooiste jachthaven van Europa. 

Maar wat beter kan, moet beter worden

Denk bijvoorbeeld aan een Mata Hari Boulevard of zoals het college het noemt de culturele mijl,  in plaats van het huidige Ruiterskwartier, waar je kunt wandelen en genieten van de omgeving, waar je een terrasje kunt pakken en kunt genieten van de straatkunst. Met een rijk aanbod aan cultuur, lekker eten en drinken. Van het water naar het water, met meer groen en ruimte voor terrassen. 

De Prinsentuin is de mooiste jachthaven van het noorden. En dat moet hij blijven! Flaneren langs het water, sfeervolle verlichting en genieten van een hapje en een drankje. En in de zomer live muziek op de zondagmiddag, voor jong en oud. Met voor ieder wat wils zorgt de Prinsentuin voor de verbinding. Als VVD fractie zien we dan ook graag de verbinding tussen de ontwikkeling tussen het harmoniekwartier en de prinsentuin. Een koppeling in uitvoering tussen deze 2 programma’s. 

Wij verkopen geen knollen voor citroenen en zouden dan ook liever zien dat de kosten voor het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug worden gebruikt voor een vergaande upgrade van het gebied Prinsentuin. Mijn fractie is en blijft tegen het beweegbaar maken van de Prins Hendrikbrug. Ook opgemerkt dat een beweegbare brug in onze ogen überhaupt geen meerwaarde heeft als de gehele oostelijke vaarroute niet wordt aangepakt. En dat kost nog vele miljoenen meer.

 

Ondernemerschap en Amsterdamse allure

We moeten ondernemers helpen waar dat kan om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. We leggen de rode loper uit voor ondernemers en iedereen die van onze binnenstad de aantrekkelijkste binnenstad van Nederland wil maken. Dit alles betekent investeren in onze ondernemers, evenementen, cultuur, de makers, in groen en beleving.

Stimuleringsimpuls voor startende ondernemers, experimentele concepten en

‘lerende organisaties’. Hier vindt u uiteraard de VVD aan uw zijde. Wat de VVD betreft worden deze experimentele concepten door de gemeente beoordeeld volgens het economisch kader; wat kan er allemaal wel. In plaats van het juridische (JVZ) kader, wat kan er allemaal niet. Want dat maakt nogal een verschil.

Ondernemers komen niet alleen naar een stad als het alleen maar groen is. Het stadshart staat garant voor 20% van de banen van Leeuwarden. Welke acties worden ingezet om dit ook zo te houden en om ervoor te zorgen dat er nieuwe ondernemers naar Leeuwarden komen?

Creëer Amsterdamse allure zoals de 9 straatjes. De aanloopstraten zijn het hart van ons winkelgebied. Versterk de aanloopstraten en vergroot de diversiteit. Met galeries, antiekwinkels maar ook meer verswinkels, hippe boetiekjes en ga zo maar door. Stimuleer pandeigenaren om hun gevel mooi te maken, zo kunnen we de historische waarde vergroten en werken aan een aantrekkelijk straatbeeld.

Bij Retailvisie diende de VVD fractie ter ondersteuning de motie versterking aanloopstraten in. Het college vond dit een goed idee en nam de motie over met de toezegging dit uit te werken in deze uitvoeringsagenda binnenstad. We zijn blij dat deze een plek heeft gekregen in deze uitvoeringsagenda binnenstad

Wat is er in Leeuwarden tegenwoordig niet mooier dan een terrasje te pakken? Mede op verzoek van de VVD zijn er nog steeds vergrote terrassen en liggen er gezellig verlichte boten in de grachten. Samen met voormalig collega Tonko Jansen van D66 wilden we dit in 2021 ook borgen voor de toekomst en het huidige terrassenbeleid optimaliseren. We zijn blij dat dit ook gerealiseerd is.

Uitvoeringsprogramma binnenstad stemt de VVD fractie positief

De VVD fractie staat op grote lijnen positief ten opzichte van het uitvoeringsprogramma binnenstad. We blij dat die AliExpress stenen eindelijk verdwijnen, groen meer de ruimte krijgt en het Ruiterskwartier en Harmonie een upgrade krijgt. 

Maar we hebben nog wel wat aandachtspunten meegegeven.

Wie nu door het centrum loopt ziet geveltuintjes met dode planten of gevuld met stenen, beperkt groen en een treurig aanzicht. Het verbaast de VVD dan ook dat bij een ambitieus plan gekozen wordt voor truttig ogende groene sfeerbeelden. Mijn fractie werd hier niet heel enthousiast van.

Geen truttige groene sfeerplaatjes, maar laat je ondersteunen door een groene architect die van het Leeuwarder centrum ook een groen icoon maakt, dat juist ook weer voor een extra stroom toeristen zorgt. Baanbrekend groen. Een VVD'er die pleit voor een Leeuwarden dat bekendstaat om haar groene baanbrekende architectuur. Ik zou die kan als college met beide handen aangrijpen.

En wat de VVD betreft mag dit in de openbare ruimte gaan van de fietsenrekken. We roepen het college op te onderzoeken wat hierin mogelijk is, bijvoorbeeld door het invoeren van het Apeldoorns model. In dit model blijft namelijk nog wel een aantal vakken - noem het keapje en derút plekken -  over wat je op straat je fiets kan parkeren tot een bepaald tijdstip en daarna in de overdekte fietsenstallingen. Noem het keapje en derút plekken. –.

Ditzelfde keapje en derút zouden we ook graag zien in de autoluwe zones. Het mag u niet verbazen dat wij als VVD geen voorstander zijn van het autoluw maken als doel op zich. Maar waar wel toe besloten wordt er ruimte blijft om even snel je boodschap op te halen, of om oma even te laten parkeren die slecht ter been is als ze op bezoek gaat bij haar kleinzoon aan de Eewal. Want we moeten niet vergeten dat we ook een binnenstad hebben om te wonen. Als VVD fractie blijven we ons inzetten voor een binnenstad die bereikbaar is voor onze gasten en onze inwoners. 

Streetart en beeldende kunst. Dit komt er wel erg bekaaid af in het programma terwijl dit een belangrijke aantrekkingswaarde is voor de openbare ruimte. Het kunstwerk in de Ipe Brouwerssteeg. Lijkt een leuk idee, waarbij de nauwe uitgang van de steeg naar de Nieuwe stad ons zorgen baart. Ten aanzien van veiligheid en aantrekkelijkheid om er door te lopen. Mijn fractie zou eerder zien dat dit kunstwerk in de Haniasteeg wordt geplaatst. 

Op het Mata Hariplein vindt men nu nog een kunstwerk: De regenboogtrap. De regenboogtrap komt voort uit een motie van de gemeenteraad. Deze motie werd aangenomen  naar aanleiding van een ludieke actie in 2014 van COC Friesland, Tûmba, fractie VVD Leeuwarden, Groep Brakenhoff en kunstenaar Bonny Dijkstra. Zij schilderden ’s nachts het zebrapad bij het station in regenboogkleuren als reactie op toenemende discriminatie tegen homoseksuele en transgender mensen. Wat gaat er met deze trap gebeuren als het gebied een nieuwe inrichting krijgt? 

Het proces

Wat nu voorligt is meer een ambitiedocument, maar de concrete hoe/invulling ontbreekt nog. De VVD fractie doet de aanname dat de Raad de definitieve voorstellen inclusief financiering nog ter besluitvorming krijgt voorgelegd in de toekomst. Dus of mijn fractie stemt nu tegen een beweegbare Prins Hendrikbrug of in de toekomst. 

Tot slot

Participatie is een belangrijk instrument om de plannen verder vorm te geven met draagvlak en betrokkenheid van bewoners en ondernemers, stakeholders en shareholders in de (directe) omgeving. Participatie is ook een interactieve werkwijze om uitvoering bij uitstek gezamenlijk vorm te geven.  En hoe gaan we communiceren, met bewoners, ondernemers, stakeholders en shareholders.

De VVD fractie heeft dan ook de toezegging van het college dat zij een participatie- en communicatieplan opstelt ter ondersteuning van de verdere planvorming en dit overleg aan de Raad.  Alles gericht op een traject van samen vorm geven, waarbij we helder communiceren en de overlast voor ondernemers zoveel als mogelijk beperken. De uitvoering gaat namelijk het programma maken of breken.

Wat de VVD betreft: Samen durven dromen en werken aan een bruisende binnenstad!