Meedoen-regeling sport en cultuur

En ja hoor daar was armoederegeling nummer 64; de meedoen-regeling sport en cultuur voor volwassenen.

Voor de VVD staat voorop dat we mensen graag aan het werk willen helpen, in plaats van in de armoede willen houden. Zodat ze zelf kunnen voorzien in hun sportieve behoefte. Geen armoederegelingenhangmat, maar een vangnet. En wanneer de draagkracht groot genoeg is, vervalt de aanspraak op de regelingen. 

 

Sport & cultuur

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Sporten is een belangrijk onderdeel om er voor te zorgen dat jong en oud op een gezond gewicht zijn en blijven. Sporten werkt preventief en zorgt voor een goede algemene gezondheid. 

Ouderen en chronisch zieken hebben baat bij zoveel mogelijk beweging. Het is niet alleen goed voor de fysieke en mentale gezondheid het gaat ook eenzaamheid tegen. Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport en culturele activiteiten op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. 

Maar stimuleren betekent niet dat de gemeente ook automatisch alles moet betalen. Daarbij voldeed de meedoen-regeling sport en cultuur voor volwassenen niet aan voor ons 2 belangrijke voorwaarden. 

  • Eigen broek ophouden wanneer het kan

De regeling stopte niet voor je op het moment wanneer je zelf voldoende geld ging verdienen;

  • Minder armoederegelingen en geen openeinderegeling.

Het college trek bijna 1 miljoen euro uit voor deze regeling. Dit vind de VVD fractie te veel en legt een te groot structureel beslag op onze financiële middelen. En daarboven op is het ook nog eens een openeinderegeling. Wat inhoudt dat we geen Nee zeggen, wat kan betekenen dat we nog meer geld gaan uitgeven.

De VVD fractie heeft dan ook tegen de meedoen-regeling sport en cultuur voor volwassenen gestemd.