Tal van kinderziektes bij stadsverwarming Techum

De energie voor warmte en elektriciteit in het eerste buurtschap Techum van De Zuidlanden komt van de koeien van proefboerderij Nij Bosma Zathe, die grenst aan deze nieuwe woonwijk. Het warmtekrachtstation van Essent Warmte in De Zuidlanden is inmiddels 2 jaar operationeel, alle huishoudens in het buurtschap en de school van Techum en Jabikswoude krijgen warmte van deze kleine energiecentrale op biogas. Zo’n systeem moet wel gebruikersvriendelijk en gegarandeerd functioneren. De kinderziektes moeten er nu toch wel uit zijn! Uit de antwoorden van het college van B&W op de vragen van de VVD blijkt dat er nog tal van kinderziektes zijn. meer >>>