Uitspraken over aandelenaankoop Vitens prematuur

De VVD Leeuwarden heeft in de raadscommissie vragen gesteld aan het college van B&W over het bericht in de media van gedeputeerde Galema dat de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden voor meer dan 50 miljoen euro aandelen gaan kopen van het waterbedrijf Vitens. Wethouder Deinum gaf aan dat de gedeputeerde voor zijn beurt had gesproken, en dat het allemaal prematuur was.

Bron Liwwadders: Roeptoeter Galema zorgt ook binnen Leeuwarder raad voor vraagtekens
 
Het geroeptoeter van gedeputeerde en CDA-lijsttrekker Sjoerd Galema heeft deze week ook binnen de raad van Leeuwarden tot gefronste wenkbrauwen geleid. Zo vroeg VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries maandag om opheldering over de koop van aandelen door provincie en gemeenten in het waterbedrijf Vitens.

Wethouder Henk Deinum (PvdA) antwoordde dat er slechts sprake is van verkennende ambtelijke gesprekken. Deinum vond dat Galema ver voor zijn beurt had gesproken. De Leeuwarder wethouder had bij de gedeputeerde nog om opheldering gevraagd maar dit was niet gelukt. De Vries werd de gelegenheid ontnomen om verder op de zaak in te gaan.

Gedeputeerde Galema is inmiddels teruggeroepen van een relatiereis uit Nieuw Zeeland. De bestuurder liep met pregnante uitspraken de herindelingcommissie voor Friese gemeenten voor de voeten. Die commissie besloot hierop haar taken neer te leggen. Eerder werd Galema al op de vingers getikt door commissaris Jorritsma na mededelingen over gesprekken met de koningin.

Datum: Donderdag, 10 Februari 2011