Voorstel om raadsbreed naar Tweede Kamer te gaan voor behoud Vliegbasis Leeuwarden

Binnenkort zal er naar verwachting een beslissing vallen over de toekomst van de Vliegbasis Leeuwarden. Het open blijven van de Vliegbasis Leeuwarden is zeker nog niet zeker, het is geen gelopen race. Verschillende partijen hebben waarschijnlijk ook al contact met hun eigen partijgenoten daarover. Maar het leek VVD en CDA goed om breed een signaal af te geven richting de Tweede Kamer als gemeenteraad. Omdat de Vliegbasis Leeuwarden van cruciaal belang is voor de werkgelegenheid en economie van de Leeuwarden en de regio, en dus open moet blijven!

 
Daar moet alles voor gedaan worden. Daarom willen VVD en CDA raadsbreed richting de Tweede Kamer een signaal afgeven. Aan aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad is voorgesteld op korte termijn een bezoek te brengen aan de Tweede Kamer om daar nogmaals het belang te onderstrepen van de Vliegbasis voor Leeuwarden richting Noordelijke Tweede Kamerleden en/of de defensiewoordvoerders van de diverse fracties.