Voorstel tot sloop Nijlansdyk 4, laat duidelijk gebrek aan sturing op gemeentelijk vastgoed zien

Het voorstel om Nijlansdyk 4 te slopen schetst goed de problemen waar de gemeente met betrekking tot bestaand en verouderd vastgoed tegenaan loopt en zal lopen. De VVD fractie bekruipt wel sterk het gevoel dat er niet structureel wordt gestuurd op de exploitatie van het gemeentelijke vastgoed. De VVD fractie vindt dit zorgelijk. Het college noemt in het voorstel dat sinds 2008 de kosten hoger zijn dan de baten. Waarom heeft u dan niet eerder aan de bel getrokken en waarom heeft u de totale tekorten laten oplopen?


De voorzitter van de stichting Arendstuin geeft in zijn brief aan dat de sloop van het pand Nijlansdyk 4 wordt genomen op de verkeerde en op inmiddels achterhaalde financiële argumenten. De exploitatie van de Nijlansdyk 4 zou kostenneutraal voor de gemeente uitgevoerd kunnen worden.


Om een goede inschatting te kunnen maken ten aanzien van de sloop van het pand willen wij graag van het college een antwoord op de brief van de voorzitter van de stichting Arendstuin.