Vragen VVD Leeuwarden leiden tot landelijke aanpassing in verordening

VVD-raadslid Harry Bevers heeft in de commissie vergadering Welzijn van 12 januari jl. aangegeven grote zorgen te hebben over de wettelijke grondslag van de nieuwe verordening eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang.  Het college stelde voor deze verordening vast te stellen. De VVD Fractie constateerde dat de onderliggende wetgeving nog niet door de Tweede Kamer is aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari gaf de wethouder als toelichting dat de VVD vragen hebben geleid tot intern overleg bij VNG en VWS. Het hiaat in de verordening is bevestigd heeft geresulteerd in een aanpassing van artikel 6 van de verordening. Deze aanpassing is doorgevoerd bij alle centrumgemeenten in Nederland.