VVD fractie uit stevig geluid richting directie GR SW Fryslan

De VVD-fractie vindt de jaarlijkse zienswijze een rituele dans en zou graag een college zien dat het stevige geluid neerzet dat nu nodig is. De zienswijze concept jaarverslag en jaarrekening GR SW Fryslan 2010 leveren hetzelfde commentaar op als voorgaande jaren: tekorten lopen in de mijloenen en afspraken worden niet nagekomen. Daarnaast lijkt het erop dat er bij werken voor derden geen facturen zijn gestuurd. Wij vragen ons af hoe dit mogelijk is. Is er door het college wel voldoende gestuurd op het nakomen van de afspraken? Wat gaat het college ondernemen om de schade in de toekomst te beperken?

De VVD-fractie gaf de vorige keer de wethouder al aan geen vertrouwen meer te hebben in de huidige directie. De VVD vindt dat de komende veranderingen door een andere directie moeten gebeuren.