VVD kiest voor rechtstreekse lobby voor Leeuwarden

De PvdA heeft in de raad van Leeuwarden een kopie van een motie uit Etten-Leur ingediend over een lokaal geluid tegen decentralisatie van taken zonder bijbehorend budget in relatie tot de AWBZ, Jeugdzorg en Wajong. De PvdA wil een landelijk protest laten horen voor een zaak die het partijbelang overstijgt, het is gemeentelijk belang, wordt gezegd. 

Jammer dat de PvdA het vervolgens vooral ook heeft over de rechtse pretfabriek en over de tegenstelling links en recht en rijk en rechts. Hoezo meer dan partijbelang staan? Hoezo gemeentelijk belang? De PvdA trekt het veel teveel in de discussie van partijstandpunten en verkiezingsretoriek.
 
De PvdA heeft er inmiddels een gewoonte van gemaakt om bij bijna elk agendapunt te beginnen met wat het kabinet niet goed doet. Hun goed recht, ook al hoor je dat na verloop van tijd natuurlijk niet meer.
 
Het is niet uniek dat er decentralisatie plaats vindt, en ook niet uniek dat er gekort wordt. Dat is van alle tijden en van alle partijen.
 
De VVD is er voorstander van dat bij decentralisatie het geld zoveel mogelijk mee gaat naar de gemeenten zonder korting. Laat dat duidelijk zijn. Maar de VVD beseft zich ook terdege dat net als hier in Leeuwarden, ook landelijk bezuinigd moet worden. Ook dent de VVD dat er inderdaad nog wel een wereld te winnen is bij sommige beleidsterreinen door een efficiëntere en effectievere uitvoering. Landelijk worden keuzes gemaakt, daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar het debat moet wel op inhoud gevoerd worden.  
 
Daar komt bij dat de VVD het college en zichzelf capabel genoeg achten om te lobbyen als dat nodig is. De motie van de PvdA voegt in die zin niks toe. Als de VVD kijkt naar het college werkt dat hard richting VNG en kabinet. Wel jammer dat de politieke partijen niet worden ingeschakeld door het college.

Directe, rechtstreekse lobby zet volgens de VVD veel meer zoden aan de dijk dan een rituele motie rond te sturen aan alle gemeenten. De VVD is altijd bereid om te lobbyen voor de belangen van Leeuwarden, haar inwoners en bedrijven, bij haar landelijke partijgenoten, en invloed uit te oefenen. De VVD Leeuwarden doet dat ook regelmatig. Ook al is het soms niet in lijn met het landelijke partijstandpunt.