VVD nog steeds niet tevreden over gemeentelijke website

Naar aanleiding van de antwoorden die de VVD Leeuwarden op 5 oktober 2010 kreeg op de schriftelijke vragen aan het college van B&W naar aanleiding van de nieuwe website heeft de VVD het college de tijd gegeven om nog een aantal verbeterslagen te maken. Het college stelde in de antwoorden dat voor het einde van dit jaar deels de gemeentelijke bekendmakingen zoude worden gepubliceerd MijnOverheid.nl. Begin 2011 zouden alle bekendmakingen raadpleegbaar zijn op MijnOverheid.nl en de mobiele versie zou eind 2010 gereed zijn. Nu, een aantal maanden later, moet de VVD concluderen dat de website nog steeds op cruciale punten rammelt. De VVD hecht veel waarde aan een klantvriendelijke website die voor een grote brede doelgroep aantrekkelijk, leesbaar en interessant is. Een goede website verbetert niet alleen de dienstverlening naar burgers en ondernemers (24 uur bereikbaar) maar is tevens een belangrijk marketinginstrument. De VVD vindt dat voor 1 juli  2011(bijna 1 jaar na introductie) de website drastisch moet worden verbeterd. Vandaar dat de VVD nu vervolgvragen heeft gesteld aan het college van B&W. meer >>>