VVD verkiezingsprogramma Provinciale Staten: Ruimte voor Mensen - Romte foar Minsken

Op 2 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten van Fryslân. De Provinciale Staten uit alle provincies kiezen daarna ook de Eerste Kamer. De VVD is een partij die staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, (sociale) rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Vanuit deze liberale visie maakt de Friese VVD zich sterk voor de kansen en ontwikkeling van de bewoners van Fryslân en de kwaliteit van het leven, wonen en werken binnen Fryslân. Ruimte voor Mensen ofwel Romte foar Minsken is het motto voor het verkiezingsprogramma van de VVD Fryslân. klik hier >>>

VVD-kandidatenlijst Provinciale Staten >>>

Website VVD Fryslân >>>

Verkiezingswebsite provincie Kieze foar Fryslan >>>