VVD: wijk- en dorpspanels tekort gedaan

Bezuinigingen zijn niet leuk door te voeren toch ontkom je in slechte tijden er niet aan. Echter te bezuinigen op het al krappe budget van de wijken en dorpen (wijkpanels) is de VVD een raadsel. Je onthand de panels en demotiveert de vele fantastische vrijwilligers van de wijken en dorpen.

 
De wijk- en dorpspanels moeten volgens de collegefracties (PvdA, CDA en PAL/GroenLinks) 150.000,00 euro inleveren, zeg maar ruw 20 % van hun budget. Stedelijke vernieuwingswijken die in aanmerking komen voor rijksgelden (ISV) moeten hun reguliere gemeentelijke bijdrage helemaal inleveren. Dit zorgt voor onduidelijkheid en bestaande en goed werkende wijkprojecten worden de nek omgedraaid.
 
De communicatie op papier ziet er goed uit, maar de werkelijkheid laat te wensen over, volgens de VVD. Wijkpanels voelen zich 2 maal “gepakt”. Ze mogen alleen meepraten, hoe die korting van 150.000,00 euro verdeeld wordt in korting op hun eigen wijk of dorpbudget. Volgens één van de panelleden, “met de rug tegen de muur”! “De glans is er van af”, zegt een ander! In de brief van het College lijkt het redelijk in harmonie gegaan te zijn. Maar de werkelijke reacties zijn anders. VVD-raadslid Wyb Feddema heeft in de afgelopen weken met 16 panelvertegenwoordigers gesproken.
De sfeer van de kwalificaties van het hele proces zijn de volgende steekwoorden (uit de monden van leden van panels opgetekend): “Veel onrust, onbegrip, weinig tot slechte communicatie, sommigen gooien de handdoek in de ring, onduidelijkheid SV-wijken, wat daarna met de SV-wijken en gelden, vrijwilligers lopen weg, 20% inleveren van weinig budget is teveel, geef ons meer tijd, goed lopende projecten gaan die wel door (zonder geld), staan met de rug tegen de muur, we worden plat en murw gepraat, glans is eraf”!
 
De VVD vindt het jammer dat er zo met de vrijwilligers van de wijken en dorpen wordt omgegaan. “Als je ze nodig hebt, gebruik je ze”, lijkt de sfeer van de collegepartijen. En als ze lastig zijn dan “worden ze vervangen”, zeggen wijkvertegenwoordigers die dat hebben meegemaakt.
 
Natuurlijk moet er in deze economisch slechte tijden worden omgebogen. Maar de VVD had aan het aanpakken van en korten op de wijkpanels nooit willen beginnen. Het is slecht voor de wijken en de samenhang van sociale cohesie, zeker omdat er ook nog eens extra 150.000,00 euro op groenonderhoud cq onkruidonderhoud in de wijken wordt gekort.