Bij onvoldoende draagvlak geen verkeerskundige knip in dorp Goutum

 

De VVD fractie had vanuit Goutum vernomen dat het college voornemens is om bij wijze van proef een zgn. verkeerskundige “knip” in het dorp te maken. Deze knip zou in het midden van dorp worden aangebracht om sluipverkeer op onder andere de Buorren te voorkomen. Zowel de dorpsbewoners als het dorpsbelang hebben ernstige twijfels en bezwaren bij deze oplossing. Na overleg te hebben gevoerd met verschillende dorpsbewoners en het Dorpsbelang heeft de VVD fractie een aantal vragen aan het college gesteld.  In de antwoorden geeft het college aan dat ze op de hoogte is van de nadelen en de weerstand die een proefafsluiting met zich meebrengt. Bij de afweging zijn diverse belangen meegenomen. Daarbij gaf het belang van de verkeerveiligheid de doorslag om een proefafsluiting voor gemotoriseerd verkeer voor te stellen. Mocht echter uit het vooroverleg met het dorpsbelang blijken dat er op voorhand onvoldoende draagvlak binnen het dorp blijkt te bestaan voor een proef, dan zal de situatie blijven zoals die nu is. meer >>>