Bijzondere bijstand: VVD wil leenbijstand behouden

Bijzondere bijstand is één van de instrumenten in het armoedebeleid van de gemeente. De VVD vindt het belangrijk dat er maatwerk geleverd wordt. Het niet gebruik is nog steeds laag. De vraag is wat dat nu eigenlijk zegt. De VVD ziet armoedebeleid niet als armoedebestrijding. Armoede bestrijd je alleen maar doordat mensen een baan krijgen. Armoedebeleid is uitsluitend gericht op het verzachten van de armoede. Het lijkt de VVD een goede zaak, zeker met het oog op de communicatie en duidelijkheid, om de doelgroep naar buiten toe ook af te bakenen. Het college wil op termijn, als er voldoende geld is, eventueel afschaffen. VVD-raadslid Aukje de Vries vindt dat niet een goede zaak. Als mensen het geld wel kunnen terug betalen, is er geen reden om gemeenschapsgeld te schenken. Zonder dat mensen natuurlijk in schuldensituaties terecht komen. De VVD vraagt zich daarnaast een aantal zaken af. Waarom is de langdurigheidstoeslag niet een voorliggende voorziening voor de duurzame gebruiksgoederen? Waarom hanteert het college een draagkrachtpercentage van 25%, terwijl veel gemeenten 35% hanteren? Daarnaast wil de VVD graag een reactie van het college op het idee uit Dordrecht om de bijzondere bijstand alleen nog in te zetten voor mensen die actief deelnemen en participeren.