Caparis: geen excuses meer

Wederom is het financiële beeld bij Caparis verslechterd. De verwachting voor het resultaat over 2010 is 2 miljoen euro negatief. En dat is ook zo’n 2 miljoen euro minder dan waarop was gerekend. VVD-raadslid Aukje de Vries wil zo snel mogelijk weten hoe Caparis de problemen echt gaat oplossen en de toekomstige lagere inkomsten gaat opvangen. De passage in de brief dat het college verder geen opmerkingen heeft bij de financiële rapportage, vindt de VVD niet kunnen. Continu is de boodschap: het gaat heel slecht, maar het is niet de schuld van Caparis. De VVD ziet geen heil in de vlucht vooruit, namelijk dat de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt de oplossing is.  Als je de oude regeling als bedrijf niet op een goede manier kunt uitvoeren, waarom zou je een nieuwe regeling wel goed en binnen de kosten kunnen uitvoeren. De VVD Leeuwarden is daarnaast benieuwd naar de reactie op het idee van de VVD-fractie van de 8 betrokken gemeenten voor een extern onderzoek. Het college geeft aan dat de Gemeenschappelijke Regeling hier op 17 februari a.s. over praat.