GVVP: College is goed op weg maar stop met de proefballonnetjes, Leeuwarden is geen Duckstad

De VVD fractie is verheugd dat het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan) start met realiteitszin. De bereikbaarheid van Leeuwarden moet prima zijn om als vestigingsplaats te kunnen concurreren met plaatsen die meer in het centrum van Nederland gelegen zijn. Volgens de VVD vergeten sommige partijen in de raad dit nog wel eens. De VVD is voorstander van een goede bereikbaarheid, dit is goed voor de inwoners, de bezoekers en toeristen en het bedrijfsleven en daarmee ook de economie. Een stad die goed bereikbaar is met de bus, trein, auto, fiets is daarbij een voorwaarde.


Het begint zo goed, maar waar gaat het daarna mis? Waar vinden wij de toegezegde actieve werksessies met de raadscommissies en het bedrijfsleven terug en waarom is het toegezegde onderzoek naar de verkeersveiligheid van de rotondes niet voorafgaand aan dit voorstel gereed?

En waar is de realiteitszin van een aantal zaken die u opschrijft en de relatie met de andere beleidsterreinen. Ik schets u dit aan de hand van een ritje door de stad, waarbij ik deze keer de elektrische fiets neem. Ik weet dat er vooroordelen zijn dat VVD’ers nooit fietsen dus een mooi moment om dat meteen uit de weg te ruimen. Op mijn elektrische fiets zoef ik heerlijk lang de paal van Krol, die blijkbaar volgens het GVVP gewoon mag blijven staan, richting de rotonde op de Sophialaan. Ja ik heb hier nog steeds voorrang want de evaluatie is er nog steeds niet. Ik kan nog net een auto ontwijken die mij niet zag en hoorde aankomen en voorkom daarmee een bijna ongeluk. Oef het gaat regenen. Brr…, naar weer, maar ja, het kent voordelen heb ik tenminste voorrang bij de stoplichten. Zo dat was een fijn ritje.. Ik parkeer mijn fiets bij de gratis fietsenstalling. Ah fijn, ik hoef niet te betalen.

Op datzelfde moment komt een elektrische auto de stad binnengereden, vier mensen vanuit Den Haag. Zo dat is wennen zeg. Ze dachten dat Leeuwarden (is toch het hoge noorden nietwaar) wel goed bereikbaar zou zijn, maar hebben eerst een flinke periode voor de openstaande bruggen moeten wachten (wisten zij veel dat er een blauwe golf in plaats van een groene golf heerst), daarna voor elk stoplicht (want ja het regent) , tijdje in de file gestaan bij de mediamarkt en daarna een aantal bijna ongelukken meegemaakt op de rotondes. Pfff een hele expeditie zeg…

Het lijkt een beschrijving van Duckstad maar dit is toch echt Leeuwarden. Ondanks de mooie woorden en ambities lijkt de auto nog steeds een paria en ontstaan er zelfs ideeën die wellicht in een hallucinerend tijdperk goed passen maar een weldenkend college onwaardig zijn. En dat ondanks dat u constateert dat het aandeel fietsverkeer en openbaar vervoer de komende jaren afneemt. Heeft u enig idee wat deze mooie proefballonnetjes voor effect op het bedrijfsleven en het toerisme in Leeuwarden heeft? En waar blijft de groene golf? Het college gaf onlangs nog aan dat deze er is maar dat deze nog geoptimaliseerd moet worden. Hoe verhoud dit zich tot uw blauwe en fietsgolf plannen en wanneer zijn deze verkeerslichten nu echt ingeregeld?

Is het dan allemaal kommer en kwel? Nee zeker niet. U werkt door de Vrijbaanprojecten hard aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Leeuwarden, wilt het parkeerverwijssysteem verbeteren en verkeersmanagement invoeren. Prima initiatieven waar u ons aan uw zijde vindt. Wel zouden wij graag nog meer in willen zoomen op de veiligheid rondom scholen en in de wijken. Wat ons betreft zou dit een aandachtspunt in het GVVP moeten worden.