Horecabeleid: geen betutteling, uitgaan van vertrouwen

VVD-raadslid Aukje de Vries vindt het jammer dat horecabeleid altijd wordt gezien als beperkend in plaats van stimulerend of gericht op kwaliteitsverbetering. Zo wordt er altijd gesproken over sluitingstijden en niet over openingstijden. Horeca draagt ook bij aan aantrekkelijkheid van de stad en aan de werkgelegenheid.

Sluitingstijd terrassen: prima om proef te doen om terras ook op vrijdag langer open te houden tot 2 uur. Daarnaast wil de VVD graag reactie college op idee Koninklijke Horeca Nederland om de maand september toe te voegen.
 
Ambtelijk is aangegeven dat de plannen voor het Zaailand passen in dit horeca- en terrassenbeleid. Dat wil dus zeggen dat er een volwaardig, commercieel horecabedrijf in het Fries Museum komt. En geen ondergeschikte horeca.
 
VVD is verder blij dat het plaatsen van verwarmingsapparaten op terrassen blijft toegestaan.
 
Dan de openingstijden in de deconcentratiegebieden: deze worden verruimd van 23.00 uur naar 01.00 uur. Dit is eenduidiger en voor sommige horecabedrijven is het een verruiming. Maar college past ook het overgangsrecht aan van eeuwigdurend naar 5 jaar. Dat pakt negatief uit voor een drietal horecabedrijven. Waarom blijft dit niet gewoon een eeuwigdurend overgangsrecht, zoals de raad besloten in 2002? De VVD heeft inmiddels geconstateerd dat deze bedrijven ook slecht zijn geïnformeerd.
 
Burgemeester Crone was tot 1 januari 2011 ambassadeur voor minder regels! De VVD vindt het verminderen van de regels belangrijk.
 
Een tijdrovend proces voor ondernemers is de web Bibob. Koninklijke Horeca Nederland wil een beleid dat uitgaat van vertrouwen en de VVD wil dat ook. Het college zegt in het collegeprogramma dat ze ook uit wil gaan van vertrouwen. Maar doet dat met de wet Bibob niet. In Groningen men een totaal ander beleid, namelijk de Bibob-toets alleen toepassen bij vermoeden van criminele activiteiten of geldstormen. In Leeuwarden is dat anders, bij de start moet elke ondernemer de Bibob-toets doorlopen en iedere 5 jaar bij een wijziging van de vergunning.
 
De beleidsregels voor de terrassen zijn nog steeds behoorlijk betuttelend. Terrasschermen langs de gracht moeten volledig transparant uitgevoerd worden in gehard blank glas en ook terrasschermen dienen recht gesteld te worden. Er wordt niet gehandhaafd, dus kunnen er dan niet minder regels komen.
 
Paracommerciële instellingen (o.a. voetbalclubs), de raad heeft een brief gehad van de voetbalclubs over voorstel alcohol te schenken te beperken tot 1 uur na de wedstrijd (i.p.v. 2 uur) en over  schenken van alcohol bij jeugdactiviteiten, jeugdwedstrijden, etc. Is dat handhaafbaar? En is het een oplossing voor het probleem. Is het niet beter in te zetten niet meer organiseren van feestjes en partijen? Dat schaadt de reguliere horeca.
 
In de beleidsnota staat een tekst over werkgroep jeugd en alcohol/regionaal college. Het betreft de toelatingstijden en sluitingstijden horeca: burgemeester wil dit afstemmen in regionaal verband. Is wat VVD betreft niet aan de orde: Leeuwarden is geen Hurdegaryp en andersom. Er wordt ook ingegaan op aanpassing leeftijdsgrenzen alcoholgebruik: van 16 naar 18 jaar. Wat VVD betreft niet! Eerst maar eens leeftijd van 16 jaar handhaven. Tekst kan er wat de VVD betreft uit!
 
Dan de coffeeshops.Burgemeester wil een onderzoek naar grenzen aan THC-waarde. Onzinnig, onuitvoerbaar voorstel. Goed dat tekst in beleidsnota is aangepast . Het is een luchtballon van de burgemeester, net als de openingstijden van coffeeshops om 16. 00 uur.
 
Ook hier vraagt de VVD aandacht voor minder regels. Voor geldigheidsduur gedoogverklaring gaat het college weer terug van 5 jaar naar 1 jaar om op landelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen. Dit is wellicht makkelijk en minder werk voor ambtelijke organisatie, maar meer werk voor ondernemers. Kan dat nu niet anders.
 
Sluitingstijden coffeeshops: VVD is blij met de aanpassing naar aanleiding van de inspraak. Het is volstrekte waanzin dat het zou helpen dat coffeeshops om 16 uur dicht zijn voor het verminderen van het blowen. De overlast zou daardoor alleen maar erger worden. Beperktere openingstijden van coffeeshops van 08.00 uur naar 01.00 uur is wat de VVD betreft prima. Tekst in nota wekt wel verkeerde indruk, er zijn vrijwel geen coffeeshops open tot 06.00 uur. Onderzoek van Intraval heeft ook aangetoond dat scholieren niet minder blowen door sluiting coffeeshops.
 
Over prostitutie en kansspelen had de  VVD verder geen opmerkingen.
 
Als het gaat om het handhavingsarrangement, vindt de VVD de sancties en boetes voor het schenken van alcohol onder 16 jaar of het aanwezig zijn onder 16 jaar in coffeeshops/slijterij of verkopen van softdrugs onder 16 jaar te laag. Dat schijnt de gemeente niet zelf te kunnen regelen. VVD zou wel een verzoek of pleidooi richting landelijke politiek te doen om de sancties en boetes voor deze overtredingen ook in het begin al fors te verhogen! En ook de mogelijkheid om jongeren onder 16 jaar zelf te beboeten in plaats van de ondernemer.