Kantorenvisie: knelpunten functieverandering kantoren in beeld brengen

VVD-raadslid Aukje de Vries is blij dat het college de kantorenmarkt goed monitored. De situatie in Leeuwarden als het gaat om leegstand is gunstiger dan in de Randstad, maar de vinger moet goed aan de pols gehouden worden. De VVD krijgt uit de stukken wel het beeld dat men de indruk van maakbaarheid heeft. En dat is niet het geval, er moet nadrukkelijk naar de vraag op de kantorenmarkt worden gekeken. De VVD wil dan ook dat de vierkante meters in het Stationskwartier en bij Werpsterhoek snel uitgewisseld kunnen worden als het gat om de vraag. De VVD wordt ook wel wat treurig van het feit dat er nu nog steeds in stukken staat dat Werpsterhoek snel ontwikkeld moet worden. Dat moet ook, maar dat roept de gemeente al 20 jaar. De VVD wil verder het ombouwen van leegstaande kantoren naar woningen stimuleren. Er zijn goede voorbeelden in Leeuwarden: Amicitia en De Bleek. Maar het duurt altijd lang. De vraag het college dan ook een overzicht te maken van de knelpunten bij dit soort projecten. Het college heeft toegezegd dit te zullen leveren. De VVD wil daarnaast graag inzicht in de afspraken die de provincie maakt of heeft gemaakt met Heerenveen, Drachten en Sneek over kantoren. Anders is het raar dat de provincie Leeuwarden wel beperkt. Verder vindt de VVD de gevolgen voor de grondexploitatie van De Zuidlanden zorgelijk. Het college garandeert dat de opstelling van de provincie geen negatieve gevolgen heeft voor de grondexploitatie. Tot slot wil de VVD dat het college kijkt hoe er samengewerkt kan worden met de Rijksgebouwendienst voor de (her-)ontwikkeling van kantoren in de stad.