Leeuwarden Internationaal: alleen om deuren bedrijfsleven te openen

De VVD is blij met het feit dat het college in deze notitie over Leeuwarden Internationaal zich richt op de economie. De VVD wil dus niet een breder verhaal vanuit de gemeente zoals sommige partijen in de raadscommissie hebben aangeven (bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten). Als bedrijven zelf iets willen doen vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap dan kan dat natuurlijk. De VVD vindt het goed als het college het bedrijfsleven ondersteunt om deuren te openen voor bedrijven in het buitenland in landen waar dat nodig is, zoals China, aldus VVD-raadslid Aukje de Vries.

Wat de VVD opvalt is dat het wel vaak gaat om hetzelfde kliekje bedrijven. Alle bedrijven, groot en klein, moeten door de gemeente ondersteund kunnen worden wat dit betreft, als dat nodig. De VVD vindt het goed om te focussen als het actief wordt gedaan, maar als het passief is mag het wat de VVD betreft breder dan de speerpunt sectoren. Het accent moet liggen op bedrijven of kennisinstellingen. Niet in de volle breedte instellingen, dat laat teveel ruimte. De invalshoek moet economie en werk zijn. Als het Princessehof met een museum in China wil samenwerken voor een grote tentoonstelling, die veel bezoekers trekt, en daarvoor een zetje nodig heeft van een gemeentelijk bestuurder is dat okay, maar verder geen culturele uitwisseling, zoals bij Orel destijds.
Ander punt waar de VVD nog mogelijkheden ziet is het binnen halen van subsidies voor de gemeente. De VVD vindt het wel belangrijk om duidelijke doelen te formuleren. Wanneer is het geslaagd? Hoeveel subsidie moeten dan worden binnen gehaald? Hoeveel opdrachten moet het bedrijfsleven binnen halen.
De VVD wil voor dit alles echter nog geen extra budget uit trekken. Allereerst worden nieuwe wensen afgewogen op 2 vaste momenten (kaderbrief of begroting). De VVD ziet ook liever dat de kosten binnen de reguliere budgetten of acquisitiebudgetten worden opgelost. De inzet van 1 fulltime medewerker vindt de VVD ook teveel.
Bij de vriendschapsband Lijiang vindt de VVD de volgorde wel wat vreemd. Het college staat al proostend met de bestuurders van Lyang in de krant voor de vriendschapsband, en nu moet de raad daar nog een standpunt over innemen. Als het gaat om deze vriendschapsband moet het accent ook liggen op economie, kennis en bedrijfsleven, en niet op allerlei andere zaken, zoals sportieve of culturele uitwisseling. De VVD wil dat het college ook stopt met de activiteiten samen met Orel en Klaipeda.