Minister Schippers (VVD) past besluit aan: MCL mag hartkleppen via lies blijven doen

MCL mag hartkleppen via lies blijven doen (bron: website MCL).  De VVD Leeuwarden benaderde hierover eerder de landelijke VVD-fractie (klik hier). VVD Tweede Kamerlid Anne Mulder informeerde de VVD-fractie vanochtend telefonisch over deze gunstige ontwikkeling voor Leeuwarden.

Het Hartcentrum Friesland in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) mag THI-ingrepen (Transcatheter Hartklepinterventies; 'hartkleppen via de lies') blijven doen. Dat is de kern van een brief die Minister Edith Schippers op 7 februari 2011 heeft verstuurd. De minister past het planningsbesluit van haar voorganger Ab Klink aan. In totaal krijgen maximaal elf Nederlandse ziekenhuizen een vergunning om de ingrepen uit te voeren.

Het MCL krijgt de vergunning op voorwaarde dat er voldoende ingrepen worden gedaan en dat de kwaliteit voldoende is. Het MCL heeft steeds beargumenteerd dat dat juist de redenen zijn waarom het MCL een vergunning voor deze ingrepen zou moeten krijgen. In het MCL zijn nu al meer dan honderd patiënten via de THI-methode van een nieuwe hartklep voorzien. Het succespercentage is bovengemiddeld hoog: het MCL hoort bij de top 3 van Nederland.

Interventiecardioloog Ad van Boven is erg blij met dit besluit. Van Boven heeft zich samen met zijn collega's lange tijd op allerlei manieren sterk gemaakt voor het uitvoeren van deze ingrepen in het MCL en het verkrijgen van de vergunning. 'Ik ben heel blij met dit nieuws. We hebben immers veel tijd, aandacht en ook geld geïnvesteerd om deze ingreep goed in het MCL te kunnen doen. Het is goed voor de Friese patiënten dat we deze behandeling nu ook kunnen blijven bieden. We bieden in het MCL de door de minister gewenste kwaliteit en we zullen er zeker voor zorgen dat we die kwaliteit in de toekomst waar mogelijk nog gaan verbeteren.' De toestemming die het MCL wordt verstrekt geldt eerst voor een periode van drie jaar.

Een THI-ingreep wordt vrijwel altijd via de liesslagader uitgevoerd. In november 2008 werd in het MCL de eerste THI-ingreep gedaan. Het MCL voldoet ruimschoots aan de strenge eisen van de beroepsgroep van cardiologen en chirurgen en van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Voor deze behandelvorm komen alleen patiënten in aanmerking die niet op de conventionele manier aan de hartklep kunnen worden geopereerd. Deze ingreep is minder belastend dan een gewone hartoperatie, waarbij de borstkas moet worden geopend. Deze ingreep gaat in zijn geheel via een katheter, een 'slangetje' dat via een bloedvat, vaak via de lies, in het hart wordt gebracht. De oude hartklep wordt eerst opgerekt met een ballon. Vervolgens wordt een tot 7 mm samengevouwen nieuwe klep ingebracht en ontplooid op de plaats van de oude klep. De ingreep duurt ca. anderhalf uur. Een belangrijk verschil met de conventionele plaatsing van een hartklep is dat de patiënt niet aan de hart-longmachine hoeft, niet wordt opgenomen op de Intensive Care en niet hoeft te herstellen van een grote chirurgische ingreep. De patiënt kan vaak al binnen een week na de ingreep het ziekenhuis verlaten.

Het Hartcentrum Friesland verricht naast de THI's een breed scala aan behandelingen. Per jaar worden meer dan 600 openhartoperaties uitgevoerd. De specialisten in het MCL zorgen daarnaast voor dotterbehandelingen; het implanteren van pacemakers en ICD's, begeleiden patiënten met hartfalen en meer. Het MCL is één van de STZ-ziekenhuizen, de Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen.