Ondergrondse afvalcontainers mogen niet ten koste gaan van parkeerplaatsen

Door middel van een brief heeft het college de raad geïnformeerd over de ondergrondse afvalcontainers  n de binnenstad, een resultaat van het vaststellen van het beleidstuk uit 2007. Eer zullen 48 containers worden geplaatst. De VVD Leeuwarden juicht dit in principe toe want zo wordt de parel die onze binnenstad is weer wat glanzender, wordt het straatbeeld minder rommelig en wordt de kans op ongedierte ed. verkleind. De VVD is echter absoluut niet blij met het feit dat dit ten koste gaat van behoorlijk wat parkeerplaatsen op het maaiveld in de binnenstad. Ondergrondse afvalcontainers mogen niet ten koste gaan het beschikbare aantal parkeerplaatsen. Als er al parkeerplaatsen moeten verdwijnen dan moet dit op een gelijkwaardige wijze gecompenseerd worden.

Navraag wees uit bij30 procent van de containers een parkeerplaats wordt opgeofferd. De afgelopen jaren en maanden is er regelmatig geknabbeld aan het aantal parkeerplaatsen (onder andere op de Tweebaksmarkt). Dit resulteert in een toename van de parkeerdruk in de binnenstad van Leeuwarden. Het collegeprogramma sprak nog van het ontwikkelen van een goed parkeerbeleid, want dat zorgt ervoor dat de Leeuwarder binnenstad aantrekkelijk blijft voor bezoekers. Betekent dit dat het college denkt dat aantrekkelijk voor bezoekers is om rondjes te rijden op zoek naar een parkeerplaats en te moeten constateren dat garages vol of gesloten zijn? Ander belangrijk punt voor de VVD is het verloren gaan van de parkeeropbrengsten op de plekken die verdwijnen. Heeft het college hier wel voldoende rekening mee gehouden? De VVD vraagt zich verder af of het college over het laten vervallen van parkeerplaatsen overleg heeft gevoerd met de bewoners en bedrijven in de omgeving en in de binnenstad (winkeliersverenigingen, wijkpanel).