Ontwikkelingen WMO blijven zorgelijk

Bij de bespreking van de tussenrapportage Wet maatschappelijk e Ondersteuning (WMO) heeft VVD-raadslid Harry Bevers opnieuw aan gegeven zicht grote zorgen te maken over de financiële ontwikkelingen in de WMO in Leeuwarden. Het te verwachten tekort is  1,8 miljoen euro.

De gemeenteraad heeft onlangs de WMO agenda vastgesteld voor de veranderingen vanaf 2012. Het doet helaas vermoeden dat de trend van de afgelopen jaren: Groeiende tekorten in de WMO, in 2011 nog zullen aanhouden.
Meer dan 2 miljoen van de 20 miljoen budget blijft uitvoeringskosten. Ruim 10%, het blijft voor de VVD fractie een onaangename constatering. Neem daarbij een tekort van ook nog eens 10%, dan zal niemand echt blij kunnen worden van de voortgangsrapportage.
Gelukkig is het wel positief dat de meeste cliënten van de WMO redelijk tevreden zijn. Leeuwarden ‘scoort’ gemiddeld een 7, en loopt daarmee inde pas met vergelijkbare gemeenten in Nederland. De VVD fractie zou wel graag zien dat er ook een vergelijking plaats zou kunnen vinden met gemeenten in de directe omgeving van Leeuwarden. Daar wordt op een andere manier met de WMO omgegaan, maar dit resulteert niet in minder goede resultaten.